Folkhälsan har skapat symbolstöd för de omtyckta Babblarna - Folkhälsan
18 oktober 2022

Folkhälsan har skapat symbolstöd för de omtyckta Babblarna

Folkhälsan har i samarbete med Symbolbruket och Hatten Education skapat kommunikationskartor till fem böcker om de populära Babblarna. Kartorna publiceras i fritt format som pdf och de kan användas till exempel av barnfamiljer som kommunicerar genom att peka på symboler. Kartorna kan med fördel också användas av exempelvis pedagoger och talterapeuter.

Läs mera

Kommunikationskartorna kan också användas som stöd eller komplement till talat språk. När man läser sagor med hjälp av symbolerna på kommunikationskartor har man kartorna bredvid boken och pekar på symbolerna på kartan medan man läser högt. Med hjälp av kartorna kan man även svara på frågor om boken eller återberätta den. 

Specialpedagog Alexandra Sundelin har deltagit i processen med att skapa symbolstöden. Det visuella stödet hjälper barn att förstå böckernas innehåll och främjar interaktivt deltagande under lässtunderna. 

 

Babblarna har länge varit mycket omtyckta bland barnen. I brist på tidigare symbolstöd så är kartorna mycket välkomna. Jag hoppas att många fler framöver ser nyttan i användningen av visuella stödformer, och därmed får se lyckan hos barnen, då de upplever gemensam förståelse för aktiviteten.   

Sundelin använder kartorna i sitt eget arbete som specialpedagog. Även barnen fick delta i utvecklingsarbetet. 

 I samarbete med Johan Palmén skapade vi först några prototyper som jag sedan provade tillsammans med några barn för att utvärdera hur de fungerar i praktiken. Därefter har Johan sammanställt och finslipat materialet. 

Foto Jenni Bergdahl, TeckenSandra Oy.

Johan Palmén arbetar som sakkunnig inom kommunikationsstöd på Folkhälsan. Han har arbetat för att kartorna skall få en bred spridning. 

 Då Alexandra berättade hur bra kartorna fungerade var det självklart att jag skulle jobba för en bredare spridning. Till en början var tanken att de kunde vara ett tillägg till Kommunkationsstigen. Hatten Education höll med om detta men de ville också ha kartorna i fritt pdf-format.

Kartorna fick sitt slutliga format i samband med den dialog som Palmén fört med alla inblandade parter.

– Vi har fört en dialog med Hatten Education och Symbolbruket och i samband med det föddes tanken på att skapa kartor som inte har strukturen från Kommunikationsstigen utan mera strukturen av en temakarta. Dessa kartor publicerar Hatten Education och Symbolbruket på egna plattformer. 

Kommunikationskartorna kan laddas ner här. Kartorna finns i pdf-format, men de kan också laddas ner med hjälp av programmet InPrint 3 eller ett Widgit Online. Licensen till Widgit Online kostar cirka 10 euro per månad. Man kan också komplettera med fler symboler och skräddarsy sina symbolsidor enligt eget behov.