”Lyssna på vad eleverna själva tänker om mobbning” - Folkhälsan
19 januari 2023

”Lyssna på vad eleverna själva tänker om mobbning”

Mobbningsforskare Joakim Strindberg fokuserar på skolan som plats i stället för på individerna.

Beställ material om antimobbning

– Mitt fokus är att lyssna på vad eleverna själva tänker kring varför mobbning uppkommer och pågår trots att elever vet att det är fel. Det är viktigt att inte tänka så mycket på individer utan se till plats och sammanhang, säger Joakim Strindberg som är universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Sverige och som forskar i skolmobbning och skolensamhet.

Strindberg poängterar att det handlar om att uppmärksamma eleverna på normer och uppfattningar om vad som är normalt och annorlunda.

– Att diskutera med eleverna om vad de uppfattar som annorlunda är ett sätt att medvetandegöra vilka normer och föreställningar som finns, vilket krävs för att kunna arbeta med dem.

Målet är en ökad tolerans. Det är viktigt att lyfta fram för barn och unga att det ska finnas utrymme att vara på olika sätt och se olika ut.

– Även om det inte går att helt eliminera mobbning kan skolpersonal och andra vuxna göra saker för att minska risken och förekomsten.

Strindbergs forskning visar att skolan som plats har en stor betydelse för varför mobbning uppstår.

– Mobbning handlar inte om enskilda elever som har onda intentioner. Det handlar om sammanhang och sociala processer kopplade till sammanhanget. Jag tror att vi därför behöver fokusera mera på skolan som plats och sammanhang. Elever som själva är rädda för att bli exkluderade kan till exempel välja att exkludera andra och där har skolsammanhanget stor betydelse.

Även lärarnas ledarskapsstil kan motverka mobbning.

– Ett så kallat auktoritativt förhållningssätt där lärare sätter gränser och förklarar varför vissa regler finns fungerar bäst. Att berätta om vilka konsekvenser olika beteenden har skapar empati och förståelse hos elever och främjar trygga relationer.

Avgörande är också att det finns förtroende i relationen mellan läraren och eleverna, så att barn och unga vågar berätta om sina erfarenheter i skolan.

– Enligt många studier drar sig elever för att berätta om mobbning för vuxna. Därför är det ytterst viktigt att inte skuldbelägga någon som berättar om mobbning. Att inte skuldbelägga är betydelsefullt, inte minst eftersom det finns många negativa konsekvenser kopplade till skam och skuld.

Nytt mobbningsförebyggande material presenteras på Educa

Joakim Strindberg medverkade som föreläsare då Folkhälsans mobbningsförebyggande material Tillsammans i skolan lanserades i oktober 2022. Det nya materialet riktar sig till skolpersonal i första hand, men passar för alla som jobbar med barn och unga. Boken innehåller aktuella forskningsrön, konkreta tips och en stor dos inspiration för hur vi kan skapa en trygg miljö för barn och unga. Att skapa ett gott och trivsamt socialt klimat är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete och engagemang, ett viktigt jobb som ofta sker samtidigt som mycket annat i skolans hektiska vardag.

Folkhälsan är med på Educamässan 2728.1.2023, kom gärna via monter 6p41 och bekanta dig med bland annat Tillsammans i skolan-materialet. Trygga relationer-teamet presenterar också materialet samt övrig mobbningsförebyggande verksamhet i Hörnan 27.1 kl. 1111.30.