Familjevänliga Folkhälsan nu även certifierad - Folkhälsan
01 november 2023

Familjevänliga Folkhälsan nu även certifierad

Folkhälsan har den 1 november 2023 beviljats certifikatet för en Familjevänlig arbetsplats. Certifikatet som beviljas av Befolkningsförbundet visar att arbetsplatsen tar socialt ansvar och engagerar sig för att göra det lätt för sina anställda att kombinera familj – i vid bemärkelse – och arbetsliv.

Befolkningsförbundets programchef Anna Kokko (längst t.h.) överräckte certifikatet till Samfundet Folkhälsans HR-chef Cecilia Ehrnrooth (mitten) och sakkunnig i arbetsvälbefinnande på Samfundet Folkhälsan Mikaela Wiik. 

Folkhälsan har sedan år 2019 i samarbete med Befolkningsförbundet tagit målmedvetna steg mot en alltmer familjevänlig arbetsmiljö. Certifieringsarbetet började med att anställda fick svara på en inledande enkät och svaren har därefter fungerat som grund för utvecklingsarbetet på vägen mot en certifiering.

– Folkhälsan som arbetsgivare vill värna om personalens välmående och arbetsförmåga och gör det via flera olika satsningar. Att certifieras som familjevänlig arbetsplats är ett av sätten att kunna påvisa vad vi gör för att främja välmåendet på arbetsplatsen. I grund och botten handlar det om att ta anställdas olika livssituationer i beaktande, säger Cecilia Ehrnrooth, HR-chef för Samfundet Folkhälsan.

Familjevänligheten begränsar sig inte bara till barnfamiljer, det handlar snarare om ett begrepp som omfattar olika livsskeden och familjekonstellationer. Gemensamma spelregler och möjligheter till flexibilitet på arbetsplatsen och aktiv kommunikation till personalen är viktigt för att arbetsplatsen ska kunna anses som familjevänlig. Konkreta riktlinjer och åtgärder är till exempel att arbetsbördan ska vara rimlig för kollegorna också då en är ledig, att det finns en tydligt plan och process för hur man återgår till arbetet efter en längre ledighet och att riktlinjerna för distansarbete är tydliga.

– Det har varit ett nöje att följa med och stötta Folkhälsans aktiva utvecklingsarbete. Vi gratulerar Folkhälsan varmt för Certifikatet för en familjevänlig arbetsplats, säger programchef Anna Kokko från Befolkningsförbundet. 

Ett barn håller en vuxen i handen.

Familjevänligheten syns på arbetsplatserna

Flexibilitet gentemot anställda har redan en längre tid varit praxis på Folkhälsan. På enhetsnivå syns familjevänligheten bland annat i samband med planeringen av arbetsskift.

– Vi jobbar för att alla arbetstagare ska ha goda förutsättningar för att hitta en balans mellan arbets- och privatliv. Medarbetarna är med och planerar arbetsskiften, bland annat via en önskemålslista där de kan skriva sina önskemål. Vi kan reagera på plötsliga förändringar såsom läkarbesök genom att byta arbetsskift. Familjevänligheten är viktig för att medarbetarna ska må bra och när vi ska rekrytera nya medarbetare, säger Nicole af Björksten, enhetschef på Folkhälsans seniorboende i Brunakärr i Helsingfors.

– Familjevänligheten innebär för mig att arbetsgivaren tar i hänsyn att arbetstagaren har barn och respekterar att barnen prioriteras högst. I vardagen syns det till exempel i planeringen av arbetsturer, att man får göra deltid om man vill och att man inte behöver känna sig dålig då man meddelar frånvaro på grund av sjukt barn. Största ansvaret för att de här sakerna fungerar ligger i närarbetsteamet och i kollegiets inställning till arbetskompisar med småbarn, säger Linda Victorzon, sjukskötare på Folkhälsans seniorboende i Brunakärr.

Certifieringen betyder inte att arbetet kring en familjevänlig arbetsplats är klart. Konceptet skall genomsyra vardagen i hela organisationen och dess processer, från rekryteringar till pensioneringar.

– Vi fortsätter med att utveckla och lyfta fram familjevänliga lösningar och riktlinjer som erbjuds personalen och kommunicerar vad de betyder för de olika verksamheterna inom Folkhälsan, avslutar Cecilia Ehrnrooth. 

 

Mera information ger

Cecilia Ehrnrooth
HR-chef
tfn 0503310244, e-post fornamn.efternamn@folkhalsan.fi 

Folkhälsans pressbildbank: press.folkhalsan.fi

Samlad information för press och media samt kontaktuppgifter: folkhalsan.fi/press

  

Folkhälsan är den största svenskspråkiga organisationen i Finland som arbetar för bättre hälsa och livskvalitet. Vi är såväl en serviceproducent och expertorganisation som en medborgarrörelse. Vi har jobbat i över ett århundrade som initiativtagare och föregångare.

Vår verksamhet i Finland och på Åland omfattar bland annat daghem, stöd för unga, utbildning, service för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ett forskningscentrum i världsklass. Våra tjänster bygger på evidensbaserad kunskap. Vi driver vår verksamhet hållbart utan kommersiellt vinstintresse.