Folkhälsans utredning påvisade inga ytterligare oegentligheter - Folkhälsan
06 april 2024

Folkhälsans utredning påvisade inga ytterligare oegentligheter

Samfundet Folkhälsan har avslutat sin utredning kring den avgångne vd:n Georg Henrik Wredes på eget bevåg gjorda aktieplaceringar. Utredningen har stötts av externa juridiska och ekonomiska rådgivare.

I utredningen har inte uppdagats några andra liknande betalningar eller oegentligheter. Ingen ytterligare information har heller framkommit via Folkhälsans whistleblower-kanal eller på annat sätt. Detta var en isolerad händelse. Inget vittnar om att Georg Henrik Wrede skulle ha gjort investeringen för egen vinning.

Wredes placering i det estniska bolaget stod i direkt konflikt med Folkhälsans placeringsstrategi. Han hade rapporterat bristfälligt om placeringen till styrelsen och förvaltningsnämnden. Dessa faktorer ledde till en förtroendekris och Wredes avgång. Wrede har varit samarbetsvillig och på eget initiativ delat material och dokument som varit till hjälp vid utredningen av händelseförloppet.

- Som en följd av händelserna håller vi på med att noggrant se över våra styrdokument, rutiner och rapporteringsstrukturer för att tydliggöra och förbättra interna kontroller och deras uppföljning, säger Samfundet Folkhälsans styrelseordförande Siv Sandberg.

Frågorna relaterade till bolaget i Estland är ännu på hälft.

- Processen i Estland fortsätter, och därför kan vi inte kommentera den delen i det här skedet, säger Samfundet Folkhälsans skattmästare Marcus Rantala.