Folkhälsan Välfärd Ab

Arbetar för det goda livet i livets alla skeden

Folkhälsan Välfärd Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt bolag som har hand om Folkhälsans serviceproduktion. Bolaget erbjuder service i Nyland, Åboland och Österbotten och på några språköar i andra landskap.

En del av våra tjänster köps av olika kommuner, men en allt större del av dem som köper service är privatpersoner. Vi tror på valfriheten – allt fler kommuner erbjuder servicesedlar, vilket gör att allt fler själva kan välja sin serviceproducent. Den kommande social- och hälsovårdsreformen (sote-reformen) kommer att öka valmöjligheterna ytterligare.

För barn, unga och familjer erbjuder vi daghem, eftis, sommarläger, neuropsykiatriska utredningar , habilitering och rehabilitering, familjerehabilitering och familjestöd, barnhem och skyddshem samt korttidsvård för barn med funktionsnedsättning.

För äldre erbjuder vi stöd för olika boendeformer, allt från självständigt boende i lägenhet i våra Folkhälsanhus eller i gemenskapsboende till grupphem för personer som behöver personal i sin närhet dygnet runt. Vi erbjuder också dagverksamhet och rehabilitering , hemtjänst och hemsjukvård.

Våra rehabiliteringsenheter i Korsholm och Jakobstad betjänar människor i alla åldrar.

Vår vision ”Det goda livet – i livets alla skeden” visar vår tro på att människan själv, med rätt stöd och service, även i utsatta lägen kan skapa sig ett gott liv. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram.

Läs mer

Verkställande direktör Anna Litonius, tfn 044 541 9042

Ekonomichef Diana Westerlund, tfn 040 183 4858

Chef för boende och socialservice Kira Exell-Paakki, tfn 044 788 6266

Chef för den medicinska verksamheten Anna Simonsen, tfn 040 574 6454

Chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn, tfn 019 278 6888

HR-chef Åsa Rehn, tfn 044 7886 346 

Regionchef (Österbotten) Joacim Sandbacka, tfn 044 788 3647

Överläkare Saskia Öhman, tfn 044 788 3688

Om du som patient och/eller anhörig upplever att du vill veta mera, har frågor som du vill få svar på, är det bäst att i första hand vända sig till vårdpersonalen där du sköts/har skötts.
Patientombudet tar inte ställning till medicinska spörsmål, vård eller behandling och fattar inga beslut, men hjälper till att utreda och belysa:
• frågor som berör hälsotillståndet, vård eller behandling
• patientens ställning, rättigheter, integritet och sekretess
• patientskada, klagomål, ansökan om skadestånd/ersättning

Kontaktuppgifter till Folkhälsan Välfärd Ab:s patientombud

Nyland
Johanna Söderlund
Raseborgs stad, Pb 75, 10611 Raseborg
tfn 019 289 2022, 040 721 4239
e-post johanna.soderlund@raseborg.fi

Åboland
Susanna Friman
Åbolands sjukhus, Kaskisgatan 13, 20700 Åbo
tfn 02 314 6000
e-post susanna.friman@tyks.fi

Österbotten
Carola Nyman
Folkhälsan Välfärd Ab, Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
tfn 050 469 6852
e-post carola.nyman@folkhalsan.fi

Kontakt

  • Anna Litonius

   verkställande direktör, Folkhälsan Välfärd Ab

  • tfn:
   044 541 9042

  • Kontakta