Folkhälsans Förbund rf

Främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor

Folkhälsans förbund kombinerar rollerna som hälsofrämjande frivilligorganisation och sakkunnigorganisation. Förbundet bildas av fyra landskapsföreningar (Nyland, Åboland, Åland och Österbotten), vilka i sin tur består av 98 självständiga lokala föreningar med sammanlagt ca 19 000 personmedlemmar.

Förbundets centrala kunskapsområden är:

 • frivilligverksamhet
 • hälsofrämjande närmiljöer
 • livsstilsfrågor (fysisk aktivitet, kost och återhämtning)
 • familjearbete och sociala relationer

Kommunikationsenheten, som ansvarar för hela Folkhälsanorganisationens information, är också en del av Folkhälsans Förbund.

Det hälsofrämjande arbetet sker på olika nivåer. Vi vill

 • påverka människors hälsobeteende.
 • bidra till närmiljöer som stöder hälsa och livskvalitet; till exempel på daghem, i skolan och på äldreboenden.
 • påverka lagstiftning och samhällsplanering så att förutsättningarna för hälsa förbättras för alla

Läs mer

Ekonomichef Anne Pärnänen, tfn 050 346 3728
Kommunikationschef Camilla Westerlund, tfn 050 374 8239
Utvecklingschef Samuel Reuter, tfn 050 3623715
Chef för Familjer & relationer Pia Rosengård-Andersson, tfn 044 7883620 
Chef för Livsstilsenheten Per Lindroos, tfn 0500 426 931
Verksamhetsledare, Nyland Anna Litonius, tfn 044 541 9042
Verksamhetsledare, Åboland Regina Strandberg, tfn 040 732 3603
Verksamhetsledare, Österbotten Ari-Pekka Toivari, tfn 050 301 1576
Verksamhetsledare, Åland Niclas Forsström tfn 045 7374 9750

Ordförande

Helena Ewalds

Ordinarie medlemmar (suppleanter)

Bengt Beijar (Christer Rönnlund)
Eva Biaudet (Maria Johansson)
Solbritt Finnberg (Maria Lagström)
Pia Grankvist (Ann-Charlotte Willför)
Stina Heikkilä (Thérèse Meriheinä)
Carl Gustav Lindén (Lisbeth Fagerström)
Ove Mattsson (Thor-Björn Wik)
Minna Nilsson (Lisa Molander)
Kurt Wendelin (Marie-Louise Samuelsson-Carlsson)
Terhi Vörlund-Wallenius (Bodil Eriksén-Neuman)

Kontakt

  • Viveca Hagmark

   Direktör, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   050 380 6716

  • Ansvarig utgivare för Tidningen Folkhälsan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Mia Berg

   Administrativ assistent, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   044 788 1014

  • Kontakta