Tidningen Folkhälsan

Tidningen Folkhälsan

Här finns en del av Tidningen Folkhälsans artiklar. Tidningen Folkhälsan är Folkhälsans medlemstidning och utkommer med sex nummer per år. 19 000 medlemmar i våra hundra Folkhälsanföreningar får tidningen som en medlemsförmån.

Bli medlem och få tidningen!

Om tidningen

 • Nummer 1/2022 har materialdeadline 20 januari och utkommer vecka 7
 • Nummer 2/2022  har materialdeadline 10 mars och utkommer vecka 14
 • Nummer 3/2022 har materaialdeadline 19 maj och utkommer vecka 24

Tidningen Folkhälsan tar upp aktuella hälso- och livsstilsfrågor, presenterar nytt upplysningsmaterial, nya forskningsrön och vårdmodeller, intervjuar intressanta personligheter och informerar om olika evenemang inom social- och hälsovården samt utbildningen. Tidningen ges ut av Folkhälsan som är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation. Ti-ningen är medlem i Tidskrifternas förbund.

De ämnen som tas upp i Tidningen Folkhälsan ska inte automatiskt uppfattas som officiella ställningstagande från Folkhälsans sida. Där så är fallet framgår av sammanhanget.
Innehållet i Tidningen Folkhälsan får fritt citeras, så att källan anges tydligt.

Annonser

Kontakt

  • Hanna Rundell

   Kommunikatör

  • tfn:
   050 380 2916

  • Hanna arbetar på Folkhälsans kommunikationsavdelning som kommunikatör och redaktionssekreterare för tidningen Folkhälsan.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Viveca Hagmark

   Direktör, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   050 380 6716

  • Ansvarig utgivare och chefredaktör för Tidningen Folkhälsan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Jessica Ålgars

   Kommunikationsdirektör, Folkhälsan

  • tfn:
   040 775 5781

  • Jessica är Folkhälsans kommunikationsdirektör.

   Visa mer
  • Kontakta