Tidningen Folkhälsan

Tidningen Folkhälsan

Här finns en del av Tidningen Folkhälsans artiklar. Tidningen Folkhälsan är Folkhälsans medlemstidning och utkommer med sex nummer per år. 19 000 medlemmar i våra hundra Folkhälsanföreningar får tidningen som en medlemsförmån.

Bli medlem och få tidningen!

   

   

Om tidningen

11 februari (trycks 21.1)

1 april (trycks 11.3)

10 juni (trycks 27.5)

9 september (trycks 19.8)

11 november (trycks 25.10)

16 december (trycks 5.12)

Tidningen Folkhälsan tar upp aktuella hälso- och livsstilsfrågor, presenterar nytt upplysningsmaterial, nya forskningsrön och vårdmodeller, intervjuar intressanta personligheter och informerar om olika evenemang inom social- och hälsovården samt utbildningen. Tidningen ges ut av Folkhälsan som är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation. Ti-ningen är medlem i Tidskrifternas förbund.

De ämnen som tas upp i Tidningen Folkhälsan ska inte automatiskt uppfattas som officiella ställningstagande från Folkhälsans sida. Där så är fallet framgår av sammanhanget.
Innehållet i Tidningen Folkhälsan får fritt citeras, så att källan anges tydligt.

Annonser

Jonny Åstrand
tfn (06) 347 0608

Kontakt

  • Hanna Rundell

   Tidningen Folkhälsans redaktionssekreterare

  • tfn:
   050 380 2916

  • Hanna arbetar på Folkhälsans kommunikationsavdelning som kommunikatör och redaktionssekreterare. Kontakta Hanna om du har tips till Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   Organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Camilla Westerlund

   Kommunikationsdirektör Folkhälsan

  • tfn:
   050 374 8239

  • Camilla är Folkhälsans kommunikationsdirektör.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Viveca Hagmark

   Direktör, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   050 380 6716

  • Ansvarig utgivare och chefredaktör för Tidningen Folkhälsan

   Visa mer
  • Kontakta