AKK

Sakkunniga: Har blivit lättare att tala med bildstöd 12.06.2017

Den digitala revolutionen har gjort kommunikationen mycket lättare för personer som har problem med att förstås eller göra sig förstådda. Tekniken för de som kommunicerar med bildstöd är idag smidigare än någonsin tidigare.

Sedan apparnas och pekplattans intåg har det hänt mycket inom området för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Bilder och tecken är viktiga hjälpmedel som används bland annat av personer med specifika språkstörningar, autismspektrum- eller utvecklingsstörningar.

Folkhälsan kan ge mycket stöd och råd i hur man använder olika AKK-hjälpmedel.

Numera finns det många appar och webbaserade versioner av bildstöd med många detaljerade symboler som gör att användaren kan förstå eller göra sig förstådd.

Många använder fortfarande mer traditionella pärmar och scheman med bilder, men det sker mycket inom det digitala.

– De digitala bildstöden är smidiga att använda vilket har lett till att bildstöd används mycket mera mångsidigt och varierande än tidigare, både inom ren och skär kommunikation, men också inom pedagogiken, säger Johan Palmén, datapedagog på Folkhälsan.

Palmen är en av dem som jobbar med att ge råd om AKK-hjälpmedel vid Folkhälsans center för kompletterande kommunikation och pedagogik. Han hjälper ofta familjer och pedagoger att hitta appar och andra digitala stöd som kan stöda kommunikationen i familjen, skolan eller dagisgruppen.

Bildstöd kan vara till nytta både när du behöver stöd för att förstå och när du behöver stöd för att bli förstådd.

En person som inte kan uttrycka exakt vad den vill blir antingen frustrerad och arg eller ger upp och slutar försöka.

På Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors är bildstöd en central del av undervisningen och skolvardagen. Skolan har sex smågrupper med elever med autism- och utvecklingsstörningar och de flesta eleverna använder bildstöd.

Speciallärare Caroline Laukkanen använder aktivt appen Widgit Go med sina elever. Pekplattsappen fungerar både ett planerings- och ett kommunikationsverktyg.

Parallellt används webtjänsten Widgit Online för att skapa olika bildkartor för att ytterligare stöda inlärningen och träna kommunikation.

– Med Widgit Go gör vi upp dagsscheman för skoldagen på pekplattan och vi övar oss att hitta rätt ord och använda olika fraser. Att fråga, be om hjälp, berätta hur man känner sig och så vidare, säger Laukkanen.

Eleverna har till exempel diktamen med bilderna och lär sig berätta komplicerade berättelser med dem.

Mängden bilder som finns i digitala bildstöd, som Widgit Go, gör att uttrycksmöjligheterna ökar. Användaren får helt enkelt ett större språk.

– De större valmöjligheterna de digitala bildstöden innebär betyder mycket. En person som inte kan uttrycka exakt vad den vill blir antingen frustrerad och arg eller ger upp och slutar försöka, säger Johan Palmén.

Nytta inom äldrevården

Men användningen av AKK begränsar sig inte bara till specialskolor och personer med funktionsnedsättningar. Det är många som kan ha nytta av alternativ och kompletterande kommunikation.

Personer med minnesjukdomar och personer som fått afasi efter en stroke eller hjärnblödning kan ha nytta av att lära sig kommunicera med bilder. Också när man kommunicerar med nyss invandrade och saknar ett gemensamt språk kan bildstöd vara ett bra komplement.

– Att ha dagsschemat i bilder på väggen kan skapa stor trygghet för någon som inte minns så bra eller läser så smidigt. Det kunde man tänka på till exempel i daghem, klassrum, på avdelningar och äldreboenden.

Läs också: Aron började tala genom stödtecken och bilder

Text och foto: Hanna Rundell

 

Publicerad : 12.06.2017