Alkohol

Kan den blivande pappans alkoholbruk skada fostret?

Vad vet vi egentligen om hur mäns alkoholbruk påverkar spermierna och i sin tur barnets hälsa.

Genom forskning som utförts som test på människor vet vi att mäns alkoholbruk har ett samband med en försämrad spermiekvalitet och kan påverka fertiliteten. Däremot vet man ännu inte om mäns alkoholbruk före befruktningen kan påverka ett barns hälsa. Men ny finländsk forskning i ämnet pågår som bäst.

Ett nytt omfattande finländskt forskningsprojekt kan ge ny kunskap om huruvida pappans alkoholbruk före själva befruktningen har ogynnsamma effekter på barnets hälsa.

Studien MULTIPEPIGEN är den första stora befolkningsundersökningen som täcker flera generationer och där man försöker få svar på om det hos människor sker en så kallas transgenerationell epigenetisk nedärvning, alltså så att det sker en viss förändring redan i könscellerna.

Forskningsområdet epigenetik är relativt nytt och kan bäst beskrivas som en blandning av arv och miljö.

– I djurtest har man observerat att om man utsätter en muspappa för stress, olika kemikalier eller stora dietförändringar kan det ha ett samband med hans avkommas genuttryck. Dylika effekter som inverkar över flera generationer kan föras vidare med så kallade epigenetiska mekanismer, säger forskningsledaren Olli Raitakari, professor vid Åbo universitet.

– I teorin är det alltså möjligt att också det kunde fungera på samma sätt om fadern utsätts för alkohol, men det finns inte vetenskapliga bevis för det här på hos människor. Därför talas det heller inte lika mycket om blivande pappors alkoholbruk som det talas om mammors alkoholbruk under graviditeten. Det vet man med säkerhet att är skadligt för fostret.

Forskningsprojektet som inleds i år har fått 2,5 miljoner i bidrag på av Europeiska forskningsrådet och hoppas på mer bidrag i senare skeden.

Text: Hanna Rundell