Folkhälsans tidigare vd Stefan Mutanen

Tillväxt och trygghet genom möten – ”Folkhälsan har alla möjligheter även i framtiden”

Stefan Mutanen arbetade som Folkhälsans verkställande direktör i sexton års tid. Han minns åren vid Folkhälsan med värme och ser ljust på organisationens framtid.

Stefan Mutanen hade aldrig tänkt sig att han skulle axla ledaransvaret för en av Svenskfinlands största organisationer. Men år 2002, då han i tre år lett Folkhälsans verksamhet i Mjölbolsta, blev han tillfrågad om han kunde tänka sig att ta emot uppdraget som verkställande direktör ifall han skulle bli vald. Och vald blev han.

Mutanen, som i grunden är socionom, berättar att han trivdes i vd-rollen från start och beskriver sitt jobb som ”Nordeuropas mest intressanta och givande”.

– Jag upplevde Folkhälsan som en stabil och långsiktig organisation, och kände mig välkommen ända från början.

Chefserfarenhet hade han redan från tiden innan Folkhälsan. Under sin mångsidiga karriär har han bland annat arbetat som föreståndare för Ekenäs arbetscentral och som socialdirektör i Karis. Innan han valdes till vd för Folkhälsan ledde han Mjölbolsta friskvårdscenter, Folkhälsans social- och hälsovårdssatsning med ansvar för hälsocentralen, hemvården och äldreomsorgen på Mjölbolsta i Karis.

– Jag har alltid sett ledarskapet som en relation, inte som en position. En människa gör ingenting ensam, men om man lyckas samla människor som vill något, så ser man resultat.

 

Stabil tillväxt

Under Mutanens tid vid rodret utvecklades organisationen på många plan.
– Vi såg tillväxt på fyra områden. Forskningen växte bland annat tack vare externa stöd, och till exempel diabetesforskningen utvecklades i snabb takt. Utbildningens utveckling handlade om ny och mångsidig verksamhet på Norrvalla och Solvalla. Under min tid som styrelseordförande för yrkesinstitutet Prakticum, där Folkhälsan är aktiebolagets största ägare, lyckades vi fördubbla elevantalet. Förbundets verksamhet växte och som bäst hade vi dryga 19 000 föreningsmedlemmar och även serviceproduktionen lyckades uppvisa betydlig tillväxt utan att ge avkall på kvaliteten.

Mellan 2002 och 2018 byggdes även nya Folkhälsanhus på 9 orter, vilket gav organisationen en allt mer synlig närvaro.
– Folkhälsans betydelse för Svenskfinland är stor. Organisationen gör mycket konkret, medan många andra organisationer har en mer stödande roll. Genom att bygga ett nätverk av Folkhälsanhus kunde vi visa att vi bryr oss om alla regioner och fick dessutom en styrka i och med att inte blev någon dragkamp mellan regionerna.

Mutanen gläds över tillväxten och organisationens stabila ekonomi, men ser att det även kan finnas risker med tillväxt.
–Det fanns en risk för att verksamheterna skulle börja glida isär. Folkhälsan är alltid Folkhälsan, och det var viktigt att hitta samverkan, även om man också behöver kunna ha särlösningar.

Under åren fick Stefan Mutanen besöka flera av Folkhälsans vårdenheter och daghem. Han minns besöken med värme och berättar om gången han var med på invigningstillfället av daghemmet Björnen.
– Jag byggde upp mitt invigningstal enligt pekboken om Folkhälsan, och efter en stund blev barnen ivriga och svarade mig. Det var nog ett av mina bästa tal.

 

Trygghet i möten

Hösten 2018 var det dags för Stefan Mutanen att lämna över stafettpinnen till Georg Henrik Wrede, som sedan dess axlat vd-ansvaret.

– Pensionen ses ibland som en överskattad tillvaro. Folkhälsan var inte bara ett jobb för mig, utan mera en livsstil. Jag kan sakna sammanhanget och människorna, och har kvar kontakten till många. Övergången till pensionärslivet gick ändå bra tack vare att jag har många nya saker för mig, så som flera förtroendeuppdrag. Men visst går jag ofta in på webbsidan och ser vad som är på gång.

Mutanen gläds över att Folkhälsan som organisation klarat sig väl även under coronatiden.
– Mycket som coronan fört med sig har såklart varit dåligt, men om vi ska se något positivt så har pandemin lärt oss att det går bra att samarbeta på distans. För Folkhälsans del ser jag till exempel möjligheter för även nordiskt samarbete framöver.

Folkhälsans framtid ser Mutanen ljust på, men poängterar vikten av kontinuerlig utveckling. Det är viktigt att utveckla ny verksamhet, men lika viktigt att också utveckla den befintliga verksamheten. Hospiceverksamhet på svenska och mentalvård ser han som möjligheter att fundera över framöver.

– Folkhälsan har alla möjligheter även i framtiden, inom såväl forskningen, serviceproduktionen som förbundsverksamheten. Det är viktigt med något som består, verksamheter där människor möter människor. Det är Folkhälsan duktig på. Tryggheten finns i möten människor emellan – det kvarstår även då världen förändras.

Stefan Mutanen:

Period som vd: 2002–2018
Före och efter Folkhälsan i yrkeslivet: Stefan Mutanen arbetade kommunalt innan tiden på Folkhälsan, bland annat som socialdirektör i Karis.
Ursprunglig och nuvarande hemort: Född i Pojo, men bott i Karis största delen av livet.
Ålder: 67 år
Familj: Frun Tua, döttrarna Malin och Lotta samt fyra barnbarn.
Intressen: Flera förtroendeuppdrag, bl.a. ordförande för SFI och styrelseordförande för Stiftelsen Fokus i västra Nyland.
Vad gör du nu: Umgås med barnbarnen och sitter i distansmöten, men saknar riktiga möten och att få träffa folk.

Text: Annika Sjöblom

Foto: Emilia Nyberg

En intervju med tidigare vd Mikael Ingberg har publicerats tidigare, läs den här.