Medveten närvaro

En halv miljon för Positivt CV

”En god kompis, händig och bra på att ge svar på tal”. I framtiden kanske den här typen av positiva egenskaper får komplettera betygen i skolan. Det här är tanken med Positivt CV, som nyligen vann Sitras utmaningstävling Ratkaisu100. Folkhälsan-forskaren Salla-Maarit Volanen och hennes team står bakom innovationen, som premierades med en halv miljon euro.

Läs mer om forskningen

Positivt CV är en digital meritförteckning, där barns och ungas kompetenser samlas redan från tidig ålder. Det handlar om alla slags kunskaper från olika miljöer; skolor, hemmet, hobbyer och kamratkretsen.

– Tanken är att barnet ska börja se sina egna styrkor. I skolan får man siffervitsord för vissa förmågor som inte behövs i riktiga livet. Vi måste renodla styrkorna – vi åstadkommer inget genom att betona svagheterna, säger forskaren Salla-Maarit Volanen vid Folkhälsans forskningscentrum.

Innovationernas Idols

Positivt CV kom på delad första plats i jubileumsfonden Sitras tävling Ratkaisu100 i slutet av år 2017. Den andra vinnaren var Headai, som använder artificiell intelligens för att identifiera kompetens. Priset på en halv miljon euro är ett välkommet tillskott, och möjliggör att CV-teamet kan övergå från teori till praktik i utvecklingsarbetet. Flera skolor i Esbo har fått testa Positivt CV i ett pilotprojekt och responsen har varit överväldigande positiv.

– Både elever och lärare har varit ivriga. Men hur får vi lärarna att inse att det här inte leder till mer utan mindre arbete, då barnens kunskaper dokumenteras systematiskt hela tiden? Till exempel får lärarna en färdig bas att utgå från på föräldramöten, säger Volanen.

Positivt CV länkar ihop två av Salla-Maarit Volanens stora intresseområden – positiv pedagogik och mindfulness eller medveten närvaro.

– Prisjuryn uppskattade särskilt att mindfulnesskunskaper var en del av helheten. Det kändes fint eftersom det hör till mina egna styrkor och kunskaper inom teamet.

Tanken med positiv pedagogik är just att uppmärksamma goda egenskaper och prestationer, medan man med hjälp av medveten närvaro kan få en bättre självkännedom, större sinnesnärvaro och förmåga att hantera sina känslor.

Skolbarnen borde få ett bra startskott på livet och lära känna sig själva, sina värderingar och sina styrkor bättre. Det finns en naturlig koppling mellan medveten närvaro och personliga styrkor.

– Man lär sig hitta lösningar i problemsituationer och att uppmärksamma sina känslor, istället för att låta dem styra. Mindfulness stöder både arbetshälsa och interaktion. När lärarna bevarar lugnet, märker eleverna det och det är lättare att trivas och må bra i klassrummet, förklarar Volanen.

Folkhälsanprojekt föregångare

De här tankegångarna ligger också som grund i två av de projekt som Salla-Maarit Volanen håller i vid Folkhälsans forskningscentrum, nämligen Ett välmående och lärande sinne (Terve, Oppiva Mieli) och dess fortsättning, Happy. Det förstnämnda kartlägger vilken effekt mindfulnessfärdigheter har på koncentrationsförmåga, stresshantering, psykisk hälsa, lycka och medkänsla. Totalt 3500 svensk- och finskspråkiga elever, deras lärare och vårdnadshavare deltog i projektet 2014–2016.

Det aktuella projektet Happy tar steget vidare. Där utreder forskarna hur man kunde förankra mindfulnesskunskaperna i skolornas vardag. Lärarna får delta i en åttaveckors utbildning, eftersom de måste ha personlig erfarenhet av övningarna för att kunna lära ut dem åt eleverna. De får också stöd i hur de kan göra mindfulnessövningarna i klassen. 

– Skolbarnen borde få ett bra startskott på livet och lära känna sig själva, sina värderingar och sina styrkor bättre. Det finns en naturlig koppling mellan medveten närvaro och personliga styrkor, tycker Volanen.

Enligt henne gör ökad självkännedom det enklare att tillämpa det man lärt sig i skolan, eftersom det då blir tydligare hur kunskaperna kan gynna just en själv.

– I framtiden blir den här typen av metakunskaper allt viktigare med tanke på hur enorma förändringar arbetslivet står inför. De som själva skapar sina jobb behöver just självkännedom och en förmåga att föreställa sig det som inte ännu finns. All kreativitet baserar sig på lugn. Om vi vet hur man hanterar jobbiga känslor blir vi bättre på att hantera stress och blir friare och modigare, beskriver Volanen.

FD Salla-Maarit Volanen beskrivs som en pionjär inom mindfulnessforskningen.

Hennes Folkhälsanprojekt är också det första och enda i Finland som kartlägger de bästa sätten att etablera och sprida mindfulnesskunskaper i skolorna.

Över 200 bidrag lämnades in till Sitras tävling Ratkaisu100, och 15 kom vidare till final.

Fakta: Mindfulness i skolan

  • FD Salla-Maarit Volanen beskrivs som en pionjär inom mindfulnessforskningen
  • Hennes Folkhälsanprojekt är också det första och enda i Finland som kartlägger de bästa sätten att etablera och sprida mindfulnesskunskaper i skolorna
  • Över 200 bidrag lämnades in till Sitras tävling Ratkaisu100, och 15 kom vidare till final
  • Läs mer om den prisbelönta innovationen Positivt CV

Text & foto: Nanette Forsström