Stöd till syskon

Psykolog: Syskonet i fokus - så mår alla bättre

Då lillasyster eller storebrors behov ofta kommer i första hand är det viktigt för syskonet att också få synlighet, säger Folkhälsans enhetschef och neuropsykolog Petra Boman.

Våra kurser för familjer och syskon

Syskonskap påverkar oss hela livet, ibland mer än vi tror. I många familjer, speciellt i familjer med barn med särskilda behov, har ett barn mera krävande behov än andra.

– Många barn får uppleva att deras syskon har många utbrott hemma, och det kan vara skrämmande, ledsamt eller något de inte riktigt förstår. Vissa barn blir ledsna, de kan bära på mycket skuld och de kan uppleva att mycket går på syskonets villkor, säger Folkhälsans enhetschef och neuropsykolog Petra Boman.

Det är viktigt för syskonen att få komma och träffa andra i samma situation, få vara medelpunkten, men också att få information om sitt syskons specialbehov.

Alla barn behöver ibland få stå i centrum, och speciellt viktigt är det för syskon till barn med särskilda behov.

Därför erbjuder Folkhälsan olika grupper, kurser och läger för syskon till barn med särskilda behov. Grupperna leds av Folkhälsans erfarna terapeuter och vårdare. Målet är att syskonen ska får vara i fokus, leka, lära och tala av sig.

– Det är viktigt för syskonen att få komma och träffa andra i samma situation, få vara medelpunkten, men också att få information om sitt syskons specialbehov. Vad de har, vad kan man göra när syskonet har ett utbrott och hur känns det? Blir syskonen arga, ledsna eller generade till exempel? säger Petra Boman.

Aktiviteterna i syskongrupperna är roliga med fokus på pyssel, skådespel, lek och skoj, men samtidigt utvalda för att stöda barnen.
Syskon till barn med särskilda behov är ofta vana att ta andra i beaktade. De ser alla och tar med alla i leken eller samtalet, och det är givetvis en styrka.

– Samtidigt mår de bra av att också få vara slarviga, tassiga barn som leker och slappnar av utan minsta tanke på vad de borde, säger Boman.

Hittar kompisar i gruppen

– Det är otroligt att se hur barnen delar upplevelser och stöder varandra. Vissa av deltagarna hittar kompisar som de har kontakt med i efterhand via sociala medier. Föräldrarna bjuds in till diskussion innan de hämtar sina barn från syskondagarna och ibland erbjuds även individuella samtal i efterhand och det har de tyckt om, säger kurskoordinator Paula Ala-Käkelä.

– Kan man ha syskongrupp som hobby? frågade ett barn en gång. Det är nog den bästa feedbacken vi kan få, säger Petra Boman.

 Våra syskongrupper:

I Helsingfors. För syskon till barn med särskilda behov (8-13 år.) Syskondagar med övernattning ett veckoslut/termin. Gratis. Barn från hela Svenskfinland deltar. Nästa kurs ordnas troligtvis våren 2018. 

I Åbo och Pargas.För syskon till barn med särskilda behov (9-12 år) och en grupp för tonåringar. En kväll/vecka i Åbo. 5 träffar I höst i Pargas och Åbo, våren 2018 i Åbo. För info kontakta pia.forsman@folkhalsan.fi
Anpassningskurser:

Ansök via FPA. (Kurs-nummer 67719)

Kommande kurser

Om inga kurser visas så finns det just nu inte några planerade anpassningskurser för barn

4 st. i