Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin ger ramarna och målsättningarna för Folkhälsans kommunikation under strategiperioden 2022 - 2025. Kommunikation är en del av allas arbete och ett verktyg för strategiskt ledarskap.

Mer om denna publikation

Språk: Svenska
Utgivningsår: 2023
Utgivare: Folkhälsan

Policy och strategi