Verksamhetsplan och budget 2023

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (Samfundet) förverkligar sin allmännyttiga stadgeenliga uppgift, forskning och praktiska åtgärder för förbättrande av folkhälsan i svenska Finland, genom att i egen regi bedriva internationellt framstående forskning som samlats inom Samfundet i Folkhälsans forskningscentrum. Egenfinansieringen för forskningsverksamheten kommer både från stödstiftelsen Folkhälsans forskningsstiftelse sr samt direkt från Samfundet.

Mer om denna publikation

Språk: Svenska
Utgivningsår: 2022
Utgivare: Folkhälsan

Policy och strategi