Grundexamen i idrott

Studera till idrottsledare på Solvalla & Norrvalla

Studera till Idrottsledare på Solvalla och Norrvalla och få ett yrkeskunnande inom idrott, motion, hälsa och ledarskap.

Gemensam elevansökan: 20.2-13.3.2018.
Urvalsprovet hålls: 8.5.2018

Bästa möjliga studieupplevelse

Vi fokuserar på att ge dig den bästa möjliga studieupplevelsen och inlärningsomgivningen/miljön. Utbildningen är planerad och upplagd enligt våra värderingar: ledarskap, gemenskap och rörelseglädje.

Inlärning genom praktiska övningar

Under utbildningen kommer du lära dig mycket genom olika praktiska övningar. Utbildningen fokuserar på inlärning genom praktiska ledarskaps- och idrottsövningar samt inlärning i arbete.

En mångsidig examen

Under studietiden betonas olika områden inom ledarskap och idrott via examensdelarna:
idrottsinstruktion, motionsrådgivning, instruktion i hälsofrämjande idrott, arrangerande av idrottsevenemang, instruktion i friluftsliv och naturupplevelser samt examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier).

År 1. Upplevelser och baskunskap; learning by doing
År 2. Yrkesledarskap
År 3. Professionalism och specialisering

 

Om studierna

Under studierna lär du dig grunderna inom ledarskap via de vanligaste idrottsgrenarna och hur du instruerar olika målgrupper i dessa. Du bekantar dig också med hur idrottsväsendet är organiserat i samhället och får en gedigen grund om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Du kan också kombinera idrottsledarexamen med en studentexamen eller tidigare studier. Studietiden är tre år för dig som kommer direkt från den grundläggande utbildningen och två år om du redan har en examen på andra stadiet (student eller yrkesexamen). Studierna omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och i dem ingår också ca 30 kp inlärning i arbetet.

Utbildningen är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kp) och av fritt valbara examensdelar (10 kp).

I studierna fokuserar vi på den studerandes individuella behov, tidigare kunskaper och förutsättningar. Arbetssättet är fall- och situationsinriktat, där du lär dig leda och instruera i autentiska situationer och genom inlärning ute i arbetslivet (= praktik).

Kursupplägget utgår från praktisk tillämpning. De gemensamma examensdelarna (= allmänbildande studier såsom språk, naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap) är i hög grad integrerade i den mera yrkesinriktade utbildningen.

I samband med studierna på Norrvalla har du goda möjligheter till egen träning i fotboll, friidrott, skidåkning och orientering. Träningarna på Norrvalla leds av sakkunniga tränare och sker under skoltid. Träningarna på Campus Norrvalla är gemensamma med Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium.

Om du studerar på Solvalla har du (ofta) möjlighet att efter skoltid delta i ditt eget lags träningar tack vare goda trafikförbindelser. På Solvalla erbjuds handbollsspelare individuell träning två gånger per vecka under ledning av Björn Monnberg. Styrketräning och annan baskonditionsträning har du ypperliga möjligheter till på kvällstid i skolornas idrottslokaler.

Du kan alltså ta chansen att utvecklas i din egen idrottsgren samtidigt som du får en yrkesexamen.

Studierna är kostnadsfria. Som studerande behöver du utöver normal idrottsutrustning för inne och utebruk också ha individuell utrustning för b.la. skididrott, isspel och friluftsliv. På både Solvalla och Norrvalla erbjuder vi kostnadsfritt internatboende, inklusive måltider må-fre.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom idrott och välmående kommer att öka i framtiden. Befolkningens åldersstruktur förändras, vilket kräver satsningar på arbetsförmåga och hälsa, samtidigt ökar också behovet av att arbeta med barn och unga. Inom dessa sektorer finns goda arbetsmöjligheter.

Kontakt

  • Stefan Backman

   Biträdande Rektor Norrvalla & Solvalla

  • tfn:
   040 567 7070

  • Kontakta
  • Anna Pensar

   Rektor, Norrvalla & Solvalla (moderskapsledig)

  • tfn:
   050 577 2548

  • Kontakta