Folkhälsanhuset i Närpes

Folkhälsanhuset i Närpes

Folkhälsanhuset i Närpes har 23 lägenheter och ett daghem i centrum av Närpes.

Huset har ritats av arkitektbyrå Gerd Hytönen. Lägenheterna är avsedda för personer över 55 år eller pensionerade personer. 

Folkhälsanhuset Närpes

Adress: Åvägen 7–9, 64200 Närpes

Huset har 23 seniorbostäder, ett dagis för 24 barn och några rum för hemtjänstservicen och medborgarverksamhet.

I anslutning till Mitt i stan

Folkhälsanhuset i Närpes är anslutet med fastighetsbolaget Mitt i stan på Närpesvägen. Mitt i stan-komplexet med restaurangtjänster, medicinska tjänster och kulturutbud möjliggör samarbete med Närpes stad och övriga privata aktörer.

Folkhälsanhuset kopplas ihop med Mitt i stan genom en förbindelsegång, vilket ökar tillgängligheten till bland annat restaurang-, hotell-, receptions-, gym- och bastutjänster i komplexet.

Daghemmet Päivis

I bottenvåningen huserar språkbadsdaghemmet Päivis. Daghemmet med 24 platser är ett språkbadsdagis på finska för svenspråkiga barn och drivs i dag av Folkhälsan Välfärd Ab.

Hälsofrämjande verksamhet

Folkhälsan upprätthåller frivilligverksamhet i huset, såsom familjecafé och trivselkafé för synskadade. Folkhälsans lokalförening har också en egen mötesplats i huset.

Här kan du läsa ett reportage om "möjligheternas hus"

10 st. i

Kontakt

    • Carina Blom

      Koordinator inom äldre och hälsa, i Österbotten

    • tfn:
      044 788 1026

    • Kontakta
    • Johan Aminoff

      Bostadskoordinator, uthyrning och försäljning av lägenheter

    • tfn:
      044 788 3779

    • Kontakta
    • Michael Söderlund

      Fastighetsförvaltningschef

    • tfn:
      050 5293 665

    • Kontakta