Folkhälsans huvudbyggnad

Folkhälsans huvudbyggnad

I huset finns administrationen för Samfundet Folkhälsan och Folkhälsans förbund, Mottagningen för barn, unga och familjer, genetiska kliniken och programmet för folkhälsoforskning.

Här finns också lunchrestaurang Ossian och mötesrum att hyra.

Tid: Vardagar kl. 8-16
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Kontakt: Reception
Telefon: 044 788 3800