Neuropsykologisk kartläggning Åbo

Neuropsykologtjänster i Åbo

Är du orolig över ditt barns utveckling eller inlärning, uppmärksamhet, gestaltning eller förmåga att fungera socialt på ett åldersenligt sätt? Vill du hitta redskap för att stöda ditt barn på bästa sätt?