Ergoterapi i Pargas

Ergoterapi i Pargas

Ergoterapin stöder barnet att kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. I terapin övar vi vardagliga färdigheter som påklädning och matsituationer, men också färdigheter som behövs i lek och lärande.

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.  År 2024 är det möjligt att få hushållsavdrag för ergoterapi som ges i hemmet. 

Prisuppgifter

Om du upplever att ditt barn skulle behöva hjälp inom något av följande områden kan ergoterapi vara aktuellt:

 • Fin- och grovmotoriken
 • Visuella gestaltningen och öga-hand-samarbetet
 • Uppmärksamheten eller koncentrationen
 • Exekutiva funktioner (planering och genomförande av aktiviteter)
 • Växelverkan och sociala situationer
 • Beteendet
 • Att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • Utföra vardagliga sysslor
 • Skolarbetet
 • Fritidsaktiviteter

Gruppterapi via FPA

Terapeuterna har kunskaper i svenska och finska språket. Terapeuterna kan även kommunicera med hjälp av bildstöd och stödtecken.

Information för FPA-klienter

Information om redskap och kösituation.

Åboland 

För närmare information och val av terapeut, se terapeuternas beskrivningar högre upp på sidan.

Mindre än en månad

Stödtecken, symbolkommunikationsstöd med olika kommunikationshjälpmedel som bildstöd och digitala hjälpmedel.

 • Träningsmaterial och test för: finmotorik, grovmotorik, visuell gestaltning, öga-handkoordination, kognitiva förmågor, sensomotoriska förmågor.
 • Material för att stödja barnets lekfärdigheter
 • Ipad och spel

Service- och assistentdjur är välkomna till vår mottagning, men bör anmälas på förhand, så vi kan ta hänsyn till allergiska klienter.

Ergoterapeuter

  • Ergoterapeut, Åboland

   Pia Forsman

  • 044 788 3742
  • Jag jobbar som ergoterapeut för barn och unga i Åboland. Jag har jobbat sedan år 2010 som ergoterapeut för barn och unga och inriktat mig på neuropsykiatri. Mina arbetsspråk är svenska och finska, därtill kan jag hålla terapier på engelska. Jag jobbar för det mesta och helst i barnets näromgivning, men håller även terapier på mottagningen. Förutom den individuella terapin gör jag också bedömningar och drar gruppverksamhet för barn. Det viktigaste med mitt jobb är att vägleda barnet att bli mer självständigt och delaktigt i sin vardag, samt att hjälpa personerna i barnets näromgivning att stödja barnet att lära sig de färdigheter barnet önskar och behöver lära sig. Jag är mån om att terapin ska vara meningsfull för barnet och ge stunder av glädje och känsla av att lyckas. Det bästa med mitt jobb är stunderna med barnen. Att hjälpa barnen att lära sig nya färdigheter och sedan se den glädje och stolthet det väcker hos dem är det som gör mitt jobb roligt och meningsfullt.

  • Pia har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Ergoterapi för barn
   - Ergoterapi för ungdomar
   - Neuropsykiatrisk ergoterapi
   - Känsloreglering
   - Gestaltning
   - Exekutiva färdigheter
   - Autism
   - Habilitering av övre extremiteterna
   - Grovmotoriska färdigheter
   -Finmotoriska färdigheter
   - Lekfärdigheter
   - Visuellt stöd för struktur
   - Motorisk koordinationsstörning