Ungdomsmottagningen i Pargas

Till ungdomsmottagningen i Pargas är unga från 12 och uppåt välkomna. Det finns också möjlighet till distanssamtal. Hör gärna av dig, så kommer vi överens om fortsättningen!

Boka tid

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Adress: Kyrkoeplanaden 3, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: ung.aboland@folkhalsan.fi
Telefon: 044 788 3640 måndag, onsdag och fredag kl. 12.30 - 15.00

 Välkommen till oss, om du kämpar med t.ex.

 • ensamhet och nedstämdhet
 • en känsla av att inte duga
 • konflikter med föräldrar eller lärare
 • utanförskap eller mobbning
 • inlärning och koncentrationsförmåga

och känner att det är för svårt att hantera på egen hand. Vi finns här för dig och för dina föräldrar. Tillsammans funderar vi över hur vi kan hjälpa just dig i din situation.

Vi kan erbjuda dig

 • Individuella stödsamtal både på mottagningen och på distans
 • Psykologutredningar och -samtal
 • Ungdomspsykiater tjänster
 • Neuropsykologtjänster
 • Psykoterapi
 • Korttidsterapier bl.a. Traumafokuserad-KBT
 • Neuropsykiatrisk coaching
 • Grupper - vi ordnar regelbundet grupper och kurser med olika teman. Kolla mottagningens hemsida för aktuell info
 • Första möten - Är du som förälder orolig för din ungdom erbjuder vi möjlighet att bolla tankar kring er situation och hur du kan stöda din ungdom.

Dessutom kan vi erbjuda handledning, konsultationer och föreläsningar inom området.

Terapi utan remiss

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Om du bor i Pargas och är elev eller studerande (12 år eller äldre) kan du boka avgifsfria tider till psykolog. Boka tid via telefon, mejl eller kalenderbokningen. Om du har betalningsförbindelse (FPA, försäkring eller från välfärdsområdet/sjukhus) kontakta oss via mejl. Du är även välkommen som privatbetalande kund. 


Prisuppgifter

Vårt team

  • Enhetschef, Neuropsykolog Åbo och Pargas

   Petra Boman

  • 044 757 8831
  • Till mitt mångsidiga arbete som neuropsykolog hör neuropsykologiska utredningar, habilitering, och handledning. Jag samarbetar mycket med föräldrar och hemmet, daghem och skola och drar grupper för barn, unga och föräldrar. I mitt arbete vill jag möta dig just där du är, lära känna dig och den vardag du lever i. Jag arbetar i Åboland och på svenska, finska och engelska. Vi kan träffas på någon av våra mottagningar i Åbo eller i Pargas eller enligt behov i din egen hemmiljö, i skolan eller på daghemmet. Vi kan också mötas på distans.

  • Psykologie magister
   Psykologie Lic, spec barn och ungdomsneuropsykolog
   Specialyrkesexamen i ledarskap

   Till mina specialkunskaper hör neuropsykiatri, hjärnans formbarhet och kognitiv träning, utveckling samt inlärning. Jag brinner också för lågaffektivt bemötande, lösningsfokuserat arbete och dialogiskt familjearbete.
   Inom dessa områden erbjuder jag skräddarsydda utbildningar, föreläsningar och kurser.

  • Kontakta
  • Psykolog, Åboland

   Mira Öhman

  • Jag jobbar i samarbete med klienten för att förstå situationen, utmaningarna och tillsammans försöka fundera ut lösningar i vardagen hur måendet kan förbättras. Jag jobbar med barn, unga och och föräldrar. Främst jobbar jag med barn och ungdomar med neuropsykiatriska utmaningar, men även med andra typer av svårigheter (bl.a ångest, rädslor, kriser, nedstämdhet) Det viktigaste i mitt jobb är att skapa en god relation med klienten, så når man de bästa och mest fungerande lösningarna. Det bästa i mitt jobb är att vara till stöd för någon. Att hjälpa individer att hitta lösningar, se saker ut nya perspektiv eller förstå sitt beteende bättre. Jag slutar aldrig att förundras över den klokhet, idérikedom, den självinsikt och problemlösningsförmåga som barnen och ungdomarna besitter. Mitt jobb är att få barnen och ungdomarna att själv se sina resurser och hjälpa dem att använda dem.

  • Specialpsykolog inom barn och ungdomspsykologi, utbildad i krisarbete och Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

  • Terapeut & kurator, Åboland

   Jannike Rosenholm

  • Jag jobbar på ungdomsmottagningen och erbjuder stödsamtal för unga som vill ha en trygg vuxen att ventilera sina tankar och orosmoment med. Jag träffar också föräldrar för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar för familjelivet eller hjälpa till att bättre förstå och stödja sitt barn. Jag jobbar ävenså med ett NFP-projekt och kan ta emot unga med NPF diagnos som behöver fundera kring sin situation. För mig är det viktigt att mina klienter känner sig hörda och att vi tillsammans hittar lösningar som känns bra för varje enskild individ. Jag blandar frikostigt mellan mina olika utbildningar, men har en stark betoning på konstruktivt och lösningsfokuserat arbetssätt.

  • Socionom, Ped.mag, Krisarbetare & Trappan-handledare, NVC-kommunikation, NLP Master Practitioner, NEPSY-coach, metodutbildning i korttidsterapeutiska arbetssätt, metodutbildning i expressiv konstterapi, grundstudier i psykoterapi.

  • Psykolog, Åboland

   Linnea Siegfrids

  • Det viktigaste i mitt arbete som psykolog är att skapa en kontakt som känns trygg och stödjande, och utifrån denna arbeta vidare för att tillsammans lösa utmaningar och förbättra måendet. Jag jobbar huvudsakligen med psykologiska utredningar bl.a. gällande neuropsykologisk problematik samt stödsamtal och korttidsterapi för ungdomar och unga vuxna. Till mina intresseområden hör neuropsykiatriska utmaningar, men jag arbetar även med övriga svårigheter vardagen kan föra med sig (t.ex. ångest, nedstämdhet och rädslor).

  • Ungdomspsykiater, Åbo Tjänstledig 1.2-31.12.2024

   Christina Fortelius

  • Jag är specialiserad läkare inom ungdomspsykiatri och psykoterapeut. Till ungdomspsykiatri tjänster hör undersökningar, konsultationer och psykiatrisk medicinsk rådgivning. Jag har bred erfarenhet inom ungdomspsykiatrins olika områden som bland annat depression, ångest, neuropsykiatriska tillstånd och svåra psykiska kriser. Jag talar svenska, finska och engelska och tar emot unga i åldern 12-25 år. Jag tycker det viktigaste är att jag kan bidra med att hjälp klienterna att må bättre och ha en bra och fungerande vardag. Jag tycker det bästa med mitt jobb är att få jobba med klienter, att möta unga och unga vuxna och deras familjer. Det är även trevligt att jobba med ett duktigt mångprofessionellt team vid Folkhälsan.

  • Psykiater, Integrativ psykoterapeut