Ergoterapi i Åbo

Ergoterapin stöder barnet att kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. I terapin övar vi vardagliga färdigheter som påklädning och matsituationer, men också färdigheter som behövs i lek och lärande.

Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsans lokaliteter i Katedralskolan i Åbo
Adress: Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Pia Forsman
Telefon: 044 4883046

Om du upplever att ditt barn skulle behöva hjälp inom något av följande områden kan ergoterapi vara aktuellt:

 • Fin- och grovmotoriken
 • Visuella gestaltningen och öga-hand-samarbetet
 • Uppmärksamheten eller koncentrationen
 • Exekutiva funktioner (planering och genomförande av aktiviteter)
 • Växelverkan och sociala situationer
 • Beteendet
 • Att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • Utföra vardagliga sysslor
 • Skolarbetet
 • Fritidsaktiviteter

Ergoterapeuter

  • Pia Forsman

   Ergoterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 788 3742

  • Pia arbetar som ergoterapeut vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Denise Johansson

   ergoterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 488 3046

  • Kontakta