Ergoterapi i Pargas

Ergoterapin stöder barnet att kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. I terapin övar vi vardagliga färdigheter som påklädning och matsituationer, men också färdigheter som behövs i lek och lärande.

Tid: Vardagar 08.00–16.00
Adress: Kyrkoeplanaden 3, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Denise Johansson
Telefon: 044 488 3046

Pris

Undersökning av ergoterapeut 45 min 91,00
Utlåtande av ergoterapeut 70,00
Ergoterapi 45 min
Ergoterapi 60 min 111,25 euro
Om ergoterapin sker hemma, i daghemmet eller skolan kommer ett pristillägg.

Om du upplever att ditt barn skulle behöva hjälp inom något av följande områden kan ergoterapi vara aktuellt:

 • Fin- och grovmotoriken
 • Visuella gestaltningen och öga-hand-samarbetet
 • Uppmärksamheten eller koncentrationen
 • Exekutiva funktioner (planering och genomförande av aktiviteter)
 • Växelverkan och sociala situationer
 • Beteendet
 • Att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • Utföra vardagliga sysslor
 • Skolarbetet
 • Fritidsaktiviteter

Gruppterapi via FPA

Folkhälsan Välfärd har avtal kring gruppterapier via FPA.

Terapeuterna har kunskaper i svenska och finska språket. Terapeuterna kan även kommunicera med hjälp av bildstöd och stödtecken.

Nästa grupp inom ergoterapi för barn startar i november hösten 2022 och det finns 2 lediga platser. Vid intresse kontakta ergoterapeut Pia Forsman 044 788 3742

Personal

  • ergoterapeut, Åboland

   Denise Johansson

  • 044 488 3046
  • Kontakta
  • Ergoterapeut, Åboland

   Pia Forsman

  • 044 788 3742
  • Pia arbetar som ergoterapeut vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

  • Kontakta