Ergoterapi i Karleby

Behöver du hitta nya sätt att fungera i vardagen, kanske till följd av sjukdom eller en olycka? Eller behöver ditt barn hjälp med att till exempel stärka sin koncentrationsförmåga eller sin finmotorik? Välkomman till oss! I ergoterapin utgår vi från individens behov, motivation, styrkor och resurser, och jobbar tillsammans mot en fungerande och meningsfull vardag.

Terapin sker antingen i vardagsmiljö (hemma, skola eller dagis), i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Plats: Rehabilitering Karleby
Adress: Sjukhusgatan 11 B, 67100 Karleby
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Här hittar du oss

Vi jobbar på vår mottagning i Karleby och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt betalningsförbindelse. Vi rör oss i Karleby och Kronoby kommun.

Ergoterapi för barn

Behöver ditt barn hjälp med att stärka sin koncentrationsförmåga, sin finmotorik eller sina sociala färdigheter? Vi identifierar styrkorna och jobbar tillsammans mot en fungerande vardag enligt de mål som klienten själv har valt. Alla har rätt till en meningsfull vardag.
Terapin sker antingen i klientens egen vardagsmiljö (skola, dagis eller hemma), eller i våra utrymmen på Folkhälsan.

Ergoterapi för vuxna

Vi vill hjälpa dig att klara av ett självständigt liv. Det gör vi genom att hitta nya sätt att fungera i vardagen. Kanske behöver du öva upp din koordination eller stärka ditt självförtroende? Kanske behöver du ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka?

I ergoterapin utgår vi från individens behov, motivation, styrkor och resurser. Vi identifierar dina styrkor och jobbar tillsammans mot en fungerande vardag enligt de mål som du själv har valt. Alla har rätt till en meningsfull vardag.

Terapin sker antingen i din egen vardagsmiljö eller i våra utrymmen på Folkhälsan.

Betalningsförbindelse

Till oss kan du komma antingen med servicesedel eller betalningsförbindelse från FPA, ditt sjukvårdsdistrikt, din kommun eller stad samt ditt försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Våra ergoterapeuter

  • ergoterapeut, Karleby

   Carina Holmqvist

  • 050 403 0084
  • I ergoterapin möter jag både barn, ungdomar och vuxna där utmaningarna kan vara allt från svårigheter med sociala färdigheter, bristande impulskontroll eller behov av stöd för att planera, genomföra och slutföra en process av något slag. Vissa klienter kan behöva hjälp med att klara av sina morgonrutiner eller med att klara sig självständigt hemma efter skolan. Med vuxna kan det gälla att lära sig leva i sin nya vardag efter t.ex en stroke. Jag jobbar både på svenska och finska och kommer främst att röra mig mellan Jakobstad och Karleby. Det allra bästa med mitt jobb är utan tvekan alla människomöten! Jag tycker om människor och har lätt för att få kontakt med folk i olika åldrar. I det här jobbet kommer man varandra nära eftersom man träffar klienterna i deras egen vardagsmiljö och jobbar tillsammans mot samma mål. Som ergoterapeut är jag lätt att möta, samt positiv. Jag jobbar lösningsorienterat och tycker om att få vara kreativ. Kreativitet är en god egenskap att ha i rollen som ergoterapeut, då man ibland behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

  • Kliininen havainnointi
   Haastava Käyttäytyminen – malttia arkeen toimintaterapian keinoin
   Sensorisen Integraation perusteet

   Övriga
   Specialpedagogik

   Tecken som stöd
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Karleby

   Titta Ruoho

  • 044 788 6341
  • Jag arbetar som ergoterapeut i Karleby med omnejd. De flesta av mina kunder är barn och unga med neuropsykiatriska utmaningar och beteendeutmaningar i sin vardag. Jag träffar också barn i olika åldrar med försenad utveckling (t.ex. intellektuell funktionsnedsättning, språkliga störningar). I min vardag som ergoterapeut främjar jag kundernas förmågor och färdigheter som de behöver i sin vardag. För mig som terapeut är det viktigt att möjliggöra att kunderna själv kan funktionera på ett sätt som känns betydelsefullt för dem. I mitt jobb har jag märkt hur viktigt ordet ”vardag” är. Målsättningarna inom ergoterapin kan handla om att ta hand om sig själv (t.ex. sköta ärenden och hygien, laga mat), fin- och grovmotorik, sensorik/sensorisk reglering, gestaltning, lek, verksamhetsstyrning, miljöbearbetning eller främjandet av sociala färdigheter. För mig är det viktigt med ett resurscentrerat grepp. Mitt mål är att vara en lättillgänglig, pålitlig och uppmuntrande terapeut. Min styrka är förmågan att skapa en uppmuntrande och empatisk terapirelation. För mig som ergoterapeut är det viktigt att samarbeta med kundens närmaste krets (familjer, lärare, handledare, multiprofessionella nätverk) för att stöda kundens möjlighet till självständig vardag. Mitt mål är att tillsammans med kunden och omgivningen finna lösningar på vardagens utmaningar. Glimtarna i mitt jobb består av kundernas framgångar.

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
   Sherborne-liikunta
   Kliininen havainnointi
   Sensorinen integraation perusteet
   Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
   Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky
   Strategia-vanhempainohjausmenetelmä

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Victoria Lassander-Sandin

  • 044 788 3682
  • Jag utexaminerades som ergoterapeut 2011 och som SI-terapeut 2020. Jag arbetar med klienter i alla åldrar, men den största klientgruppen är barn. Vi tränar färdigheter som behövs för att klara sig så bra som möjligt i sin vardag. Det är ett väldigt flexibelt jobb och jag tycker om att arbeta multiprofessionellt för att tillsammans med andra terapeuter, föräldrar och lärare hitta en gemensam målsättning för varje klient. Jag besöker ofta mina klienter på daghem, skolor eller hemma hos dem, men tar även emot klienter på Östanlid. SI-klienter tas emot på mottagningarna i Jakobstad och Karleby. I min roll som terapeut är jag ofta personlig – jag vill att klienterna ska veta vem jag är och att det ska vara roligt att träffa mig. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag rör mig i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby ,Oravais, Kronoby och Karleby.

  • Neurologi
   Kinestetiikan peruskurssi
   Malike - toimintavälinekoulutus
   Neuropsykiatri
   Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
   Sensomotorik
   Sensomotorisk pedagog

   SI terapeut
   Självkänsla och beteende hos barn
   Barns självkänsla
   Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn
   Övriga
   Tecken som stöd (AKK)
   Första hjälp vid självmordsfara
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Karleby

   Nina Viklund

  • 044 066 5684
  • Att få möta människor och tillsammans fundera på vad den enskilda klienten behöver stärka för att fungera så självständigt som möjligt i sin vardag - det är det allra bästa med mitt jobb som ergoterapeut. Terapirelationen är viktig och någonting jag jobbar mycket med. Jag vill att mina klienter ska se fram emot ergoterapin och att den ska kännas meningsfull. Mitt arbetsfält sträcker sig mellan Jakobstad och Karleby och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska. Jag kommer främst att jobba med barn i deras närmiljö, men även ungdomar och vuxna hör till mina klienter. Som ergoterapeut är jag glad, flexibel och har mycket tålamod. Jag tycker om mitt jobb eftersom det är mångsidigt, utmanande och spännande.

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Minna Söderlund (mammaledig)

  • 044 788 1051
  • Jag arbetar främst med barn och unga och mitt arbetsfält sträcker sig mellan Karleby och Jakobstad. Terapin sker i den egna vardagsmiljön – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan och tillsammans med klienten tränar vi upp olika typer av färdigheter – det kan handla om att stärka penngreppet, att utföra olika vardagssysslor, att öva upp sin koncentrationsförmåga eller stärka sin egen kroppsuppfattning. Alla har individuella behov och därför blir även terapin anpassad efter varje enskild klient. Jag tycker om när terapin är ”gömd” i leken och att barnet helt plötsligt har kommit vidare i utvecklingen utan att ha varit medveten om att man jobbat med en specifik utmaning under lekens gång. Nätverket runt varje klient är viktigt; föräldrar, skolpersonal, andra terapeuter och så vidare. Jag trivs när jag får träffa och jobba med alla dessa människor, men det allra bästa är förstås att se barnen utvecklas. Som terapeut är jag omtänksam, lugn och har bra tålamod. Det är också bra att kunna vara flexibel och kreativ, eftersom man behöver kunna byta vinkel ibland, om man märker att en övning inte fungerar. I framtiden hoppas jag kunna kombinera mera friluftsliv och ergoterapi, eftersom jag vet att naturen gör gott. Vid behov kan jag även pröva ut olika hjälpmedel för att underlätta vardagen för klienten. Mina arbetsspråk är svenska och finska och jag jobbar främst i Jakobstadsnejden ,Kronoby och Karleby

  • Nordisk friluftsliv
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta

Kontakta oss

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta