Ergoterapi Korsholm

Vi stöder klientens personliga resurser och strävar efter att hen ska uppnå maximal funktionsnivå genom meningsfulla aktiviteter och kunna vara delaktig i sin vardag. Vi gör dagis-, hem- och skolbesök.

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm
Adress: Niklasvägen 1 samt Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. År 2024 fås hushållsavdrag också för fysioterapi och ergoterapi som ges i hemmet. 

Avsikten med ergoterapi är att stöda klientens funktioner i vardagslivet, i dagliga aktiviteter, skola, fritid och vila. Målet är att öka klienternas funktionsförmåga och deras möjligheter att delta i vardagsmiljön. Förutom att vi ger terapi strävar vi efter att handleda våra klienter i att delta i olika aktiviteter som sker utanför hemmet. 

 

Personal

  • ergoterapeut, Korsholm

   Sofia Lönnvik

  • 044 788 1050
  • Jag blev färdig ergoterapeut från Arcada i Helsingfors 2003, och har arbetat på Folkhälsan sedan 2006. Jag arbetar främst med vuxna, men tycker även om att ha terapier för barn och unga. Terapin sker antingen i klientens egen vardagsmiljö eller på mottagningen i Smedsby. Jag rör mig i Vasa och Korsholm med omnejd. Mina arbetsspråk är svenska och finska. För mig är det viktigt att som terapeut möjliggöra att klienten själv kan funktionera på ett sätt som känns betydelsefullt för dem. Helhetssynen på klientens situation är viktig i arbetet, samt ett gott samarbete med klientens nätverk. Jag tycker om mitt jobb för det är mångsidigt, alla klienter har olika saker som är viktiga för dem i livet, som de vill klara av. Jag får vara kreativ och komma på lösningar som fungerar för just dem. Mina arbetsspråk är svenska och finska.

  • Specialutbildning:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • CI-terapi, Constraint- Induced Movement Therapy
   • NMES, elektrisk stimulering
   • Grundkurs i kinestetik
   • GAS
   • Kortare kurser: inom vuxen neurologi, stroke, barn habilitering samt kurser riktade för ergoterapeuter

  • Kontakta
  • ergoterapeut

   Josefin Nyman

  • 044 066 5682
  • Jag är ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach. Jag har jobbat som ergoterapeut sedan 2010 och blev färdig nepsy-coach 2022. Mitt arbetsspråk är svenska och jag jobbar med klienter i alla åldrar, men den största klientgruppen är barn och unga. För mig är det viktigt att man i ergoterapin ser till den enskilda individens behov och anpassar terapin utgående från detta. Klientens helhetssituation och samarbetet med klientens närmaste krets (familj, assistent, lärare, handledare, multiprofessionella team) är också något jag sätter stor vikt på. I ergoterapin utgår jag ofta från klientens egna intressen för att det ska kännas så meningsfullt och roligt som möjligt att komma på terapi. För att få ut det mesta av terapin är ofta hem-, dagis- eller skolbesök den ultimata platsen att träna på. Mitt arbetsfält sträcker sig från Oravais i norr till Närpes i söder.

  • • Nepsy- coach
   • korta ergoterapikurser: övre extremitet-skolning, arbetsminne och skolan

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Korsholm

   Sara Still

  • 0447883727
  • Sara har varit verksam ergoterapeut sedan 2012 och har tidigare jobbat vid bland annat Norrvalla och Östanlid. Hon har läst ett magisterprogram i Sverige med huvudområdet barn och ungdom. Sara färdas mycket längs Riksåttan eftersom största delen av terapibesöken genomförs som skol-, dagis-, eller hembesök. Körsträckan sträcker sig allt från Kvevlax till Kristinestad. Sara jobbar med både barn och vuxna och trivs med att jobbet är så omväxlande och kreativt. Språk: svenska, engelska, (finska)

  • • Filosofie magisterexamen: med huvudområdet studier om barn och ungdom
   • M-fun – Miller function and participation scales (ergoterapeutiskt bedömningsinstrument som testar grovmotorik, finmotorik och visuomotorik hos 2-7 åriga barn)
   • Skolpsykologi: träning av sociala färdigheter hos barn
   • Rehabilitering av handskador
   • Barns självkänsla

  • Kontakta

Ta kontakt

  • Eliisa Uusihaka

   Enhetschef, Korsholm

  • tfn:
   050 407 3483

  • Jag har arbetat på Korsholms rehabiliteringsenhet sedan 2004, nästan från början som ansvarig för enheten, men också som fysioterapeut med rehabilitering av neurologiska klienter. Neurologisk fysioterapi är utmanande och långsiktigt, terapiförhållandena varar ofta flera år. Det bästa med terapiarbetet är absolut när klienten upplever att hen lyckas och gör framsteg. Numera hittar man mig med största sannolikhet i terapibassängen med en klient eller sittande vid datorn. Mina klienter är främst vuxna. Jag är teamledare och stolt över mitt fina, kunniga team som besitter mycket erfarenhet. Som teamledare upplever jag att min viktigaste uppgift är att försöka se till att teamet har bästa möjliga förutsättningar att arbeta och att trivas i sitt krävande arbete. Mina arbetsspråk är svenska och finska. Du tar väl kontakt om du vill veta mera om oss.

   Visa mer
  • Kontakta