Ergoterapi Korsholm

Vi stöder klientens personliga resurser och strävar efter att hen ska uppnå maximal funktionsnivå genom meningsfulla aktiviteter och kunna vara delaktig i sin vardag. Vi gör dagis-, hem- och skolbesök.

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm
Adress: Niklasvägen 1 samt Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsverket i Vasa, övriga distriktets HVC eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Personal

  • ergoterapeut, Korsholm

   Sofia Lönnvik

  • 044 788 1050
  • Sofia blev färdig ergoterapeut från Arcada i Helsingfors 2003. Hon har arbetat på Folkhälsan sedan 2006. Hon har gått tilläggsutbildning neurologisk rehabilitering (Bobath), grundkurs i kinestetik och har specialkunnande inom spegelterapi. Sofia tycker om att arbeta med barn och vuxna. Hon tar emot klienterna på mottagningen och genomför terapier som dagis-, skol- och hembesök. Helhetssynen på klientens situation är viktig i arbetet. Sofia arbetar på båda inhemska språken.

  • Specialutbildning
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   CI-terapi
   Tecken som stöd
   Sinnenas samspel
   Leikki toimintaterapiassa
   NMES
   Spegelterapi
   Kinestetik grundkurs
   Toiminnanohjaus toimintaterapiassa

  • Kontakta
  • ergoterapeut

   Josefin Nyman

  • 044 066 5682
  • Josefin blev färdig ergoterapeut år 2010. Hon jobbar mest på svenska med klienter i alla åldrar men den största klientgruppen är barn och unga. För Josefin är det viktigt att man i ergoterapin ser till den enskilda individens behov och anpassar terapin utgående från detta. Klientens helhetssituation och samarbetet med klientens närmaste krets (familj, assistent, lärare, handledare, multiprofessionella team) är också något Josefin sätter stor vikt på. I ergoterapin utgår Josefin ofta från klientens egna intressen för att det ska kännas så meningsfullt och roligt som möjligt. För att få det mesta ut av terapin är ofta hem-, dagis- eller skolbesök den ultimata platsen att träna på. Josefins arbetsfält sträcker sig från Oravais i norr till Närpes i söder.

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Korsholm

   Sara Still

  • 044 788 3727
  • Sara har varit verksam ergoterapeut sedan 2012 och har tidigare jobbat vid bland annat Norrvalla och Östanlid. Hon har läst ett magisterprogram i Sverige med huvudområdet barn och ungdom. Sara färdas mycket längs Riksåttan eftersom största delen av terapibesöken genomförs som skol-, dagis-, eller hembesök. Körsträckan sträcker sig allt från Kvevlax till Kristinestad. Sara jobbar med både barn och vuxna och trivs med att jobbet är så omväxlande och kreativt. Språk: svenska, engelska, (finska)

  • Kontakta

Avsikten med ergoterapi är att stöda klientens funktioner i vardagslivet, i dagliga aktiviteter, skola, fritid och vila. Målet är att öka klienternas funktionsförmåga och deras möjligheter att delta i vardagsmiljön. Förutom att vi ger terapi strävar vi efter att handleda våra klienter i att delta i olika aktiviteter som sker utanför hemmet. 

 

 

Ta kontakt

  • Eliisa Uusihaka

   Enhetschef, Korsholm

  • tfn:
   050 407 3483

  • Eliisa jobbar på rehabiliteringen i Korsholm som enhetsansvarig och fysioterapeut sedan 2004. Hon trivs bra vid kontorsbordet med administrativa saker, men vill absolut också ha sina neurologiska klienter, oftast hittar man henne i terapibassängen med sina klienter. Eliisa har en lång erfarenhet av neurologisk fysioterapi och brinner fortfarande för neurologisk fysioterapi och rehabilitering. Språkkunskaper: finska och svenska

   Visa mer
  • Kontakta