Fysioterapi i Jakobstad

Lever du med neurologiska besvär, såsom stroke, MS, muskelsjukdomar, CP-skada, ryggmärgsskada, hjärnskada eller någon form av smärt- och stressrelaterade problem? Eller har du ett barn som behöver stöd för att lära sig krypa och gå, eller träning för att klara av lekredskapen på dagisgården? Välkommen till oss! Med hjälp av fysioterapi kan vi tillsammans öka eller upprätthålla din/ditt barns funktionsförmåga.

Boka terapi, eller fråga mer

Terapin sker antingen i vardagsmiljö (hemma, skola eller dagis), i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Plats: Rehabilitering Jakobstad
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649 eller 044 788 6313

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Här hittar du oss

Vi jobbar på vår mottagning i Jakobstad och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt betalningsförbindelse. Vi rör oss i Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Kronoby och Karleby.

Fysioterapi för barn

Har du ett barn som behöver extra hjälp med att klara av vardagens fysiska utmaningar? Som behöver stöd för att lära sig krypa och gå, eller träning för att klara av lekredskapen på dagisgården? Kanske behöver ditt barn träna koordination och balans? Orsakerna till att motoriken behöver tränas kan vara att barnet har en bakomliggande diagnos, till exempel en CP-skada eller en kromosomavvikelse. Ibland finns det ingen bakomliggande diagnos, men utvecklingen av motoriken har ändå blivit försenad.

Vi utgår från era önskemål och tränar på det som känns viktigt för er. Vi tar gärna hand om helheten gällande grovmotoriken och hjälper till med specialutrustning och eventuella hjälpmedel som kan bli aktuella för ditt barn.

Vi arbetar med barn i alla åldrar - från nyfödda till tonåringar. Fysioterapin sker främst i barnets egen vardagsmiljö, men vi tar också emot på våra mottagningar.

Fysioterapi för vuxna

Lever du med neurologiska besvär, såsom stroke, MS, muskelsjukdomar, CP-skada, ryggmärgsskada, hjärnskada eller någon form av smärt- och stressrelaterade problem?
Inom fysioterapin jobbar vi med att öka eller upprätthålla din fysiska funktionsförmåga. Vi koncentrerar oss på de aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för dig. Ett av våra mål är att du ska hitta en fritidssysselsättning som passar just dig. Vi kan även hjälpa dig att prova ut olika hjälpmedel som kan fungera som stöd för att du ska klara dig så självständigt som möjligt i din vardag.

På Östanlid finns ett gym som är anpassat för personer med funktionsutmaningar och en terapibassäng för dig som behöver vattenterapi. Har du individuell terapi hos oss får du även fri tillgång till vårt gym.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Våra fysioterapeuter

  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Hanna Nyberg

  • 044 066 5719
  • Jag arbetar som fysioterapeut i Jakobstads- och Karlebyregionen. Jag jobbar mest med vuxna och äldre klienter som har någon form av neurologiska besvär eller olika typer av smärt/stressproblematik. Terapin sker antingen hos oss på Folkhälsan eller hemma hos klienten. Vattenterapi i vår varmvattenbassäng, både individuellt och i grupp, ingår också i mina arbetsuppgifter. I mötet med klienten är jag lugn och närvarande i stunden. Jag försöker möta varje klient på klientens egen nivå och ser människan som en helhet. Jag arbetar mycket med kroppskännedom och avslappning. Det bästa med mitt jobb är att få möta olika människor och kunna hjälpa dem i vardagen. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Basal kroppskännedom I- II
   Basal kroppskännedom ,tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom
   Norsk Psykomotorisk fysioterapi
   Balans vid neurologisk sjukdom
   Fascia
   Kinesiopejpning
   ICF/GAS dokumentering
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Julia Niemi

  • 044 788 6313
  • Mitt specialområde är barnneurologi och jag jobbar med individuella terapier för barn i bebisåldern och upp till övre tonåren. Ofta åker jag ut på besök i barnens egen miljö, men jag har även terapier i barnrummet på Folkhälsan eller vattenterapi. Som fysioterapeut vill jag fokusera på möjligheterna hos mina klienter. Vi tränar ofta utomhus i skogen, lekparken, skidspåret eller trafiken. Det har också hänt att vi tränat i slalombacken. Jag njuter av att få vara med i den där stunden av lycka, då barnet eller den unga upplever inre motivation eller framsteg! Det bästa med mitt jobb är att hinna se barnet och få ta del av deras roliga kommentarer. Jag jobbar gärna tillsammans med föräldrar och lärare som känner barnet bättre än jag, då blir resultatet bättre. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska och jag arbetar i Karleby- och Jakobstadsnejden.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Barn fysioterapi
   NDT Bobath grundkurs
   NDT Bobath babykurs
   Praktisk arbetshandledning för barnterapi
   Allasterapia neurologisten sairauksien kuntoutuksessa

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   Lasten fysioterapia faskia
   Kinesio teippaus
   Ordlöshandledning Affolter
   Rakenteisen kirjaaminen
   GAS,ICF målsättningar och dokumentering
   Maahanmuuttajien kuntoutus
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad

   Malin Solvin-Granholm

  • 044 788 3741
  • I mitt arbete som fysioterapeut arbetar jag framför allt med barn och unga som har neurologiska sjukdomar eller någon typ av funktionsnedsättning. Jag försöker se möjligheter istället för problem och jag tycker om att arbeta med barn eftersom barnen är här och nu och oftast positiva. Min utgångspunkt är alltid barnets perspektiv och jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, i skolan eller på dagis. Men jag tar också emot barn och unga i Folkhälsans utrymmen. Jag är en lugn, trygg och glad fysioterapeut med bra tålamod. Rörelseglädje är viktigt och jag försöker peppa mina klienter så att de ska känna att de lyckas och har roligt i terapin. Jag tar gärna med mina klienter ut i naturen eftersom det gör terapin mera mångsidig. Det bästa med mitt arbete är alla fina människomöten. Jag tycker om att träffa olika typer av människor och jag tycker om att vara en del av det nätverk som finns runt varje klient. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vörå i söder till Larsmo i norr och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Barn fysioterapi
   Lapsen sesomotorinen kehitys, mitä havainnoin ja miten ohjaan liikkumista 0-18 kk
   Lasten neurologisen kuntoutus
   Neurologisen leikkiikäisen lapsen tutkimisesta ja fysioterapiasta
   Introductory course on conduktive education
   Syn är mer än att bara se
   Simlärare, Specialsimlärare
   Kinestetik grundkurs
   ICF/GAS dokumentering
   Första hjälpen I
   Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Monica Sandström

  • 044 7883638
  • I mitt arbete som fysioterapeut möter jag klienter med olika grader av funktionsutmaningar, men främst handlar det om neurologiska problem. Jag ger individuella terapier för barn, ungdomar och vuxna och rör mig både ute på fältet och tar emot klienter på Folkhälsan. För att få en bra helhet samarbetar jag gärna med anhöriga, andra terapeuter och övrig personal. Jag är en människokännare som ser fram emot varje möte med varje enskild klient. I terapin tar jag ofta hjälp av de fyra årstiderna – jag cyklar tillsammans med klienterna, skidar eller upplever naturen på andra sätt. Tillsammans med mig har du möjlighet att prova på olika aktiviteter enligt dina egna resurser för att hitta din inre motivation. Målet är att terapin ska vara både mångsidig och inspirerande. Jag ger även terapi i bassängen. Som fysioterapeut är jag tålmodig och lugn och jag tycker om att ha roligt tillsammans med mina klienter. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

   Barnfysioterapi
   Kasvuiän ortopediset ongelmat
   Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Samarbete fysioterapeut och ergoterapeut
   Praktisk arbetshandledning för barnterapi
   Sensorisen integraation perusteet

   Vuxen neurologi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
   Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
   Handläggning av balansproblematik
   Selkäydinvammat ja toimintakyky
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
   Aikuis CP koulutus

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   C1-C2-C3 OMT
   Neuralvävnadens mobilisering
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs
   Malike-motionshjälpmedelskolningar
   Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
   GAS ,ICF dokumentering
   Första hjälp I,Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad

   Tiina Lillkvist

  • 044 788 3731
  • Jag är en friluftsintresserad fysioterapeut som främst arbetar med neurologiska klienter och som gärna tar med mina klienter ut i naturen ibland. Det finns en mängd olika hjälpmedel att ta till för att komma sig ut, också för dig som har en neurologisk funktionsnedsättning. Jag väljer att se möjligheter och gör allt för att hitta lösningar utgående från dina egna resurser. Terapierna sker främst på Östanlid eller som hembesök och jag ger också vattenterapi. Utöver neurologiska klienter jobbar jag också med stöd- och rörelseorgansproblem och bäckenbottenterapi. I mitt arbete tar jag helheten i beaktande – hela människan – inte bara det fysiska, och jag vill att terapin ska vara effektiv men rolig! Det bästa med mitt jobb är klienterna, och den variation som det innebär att arbeta med människor. Mina arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

  • Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
   Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
   Handläggning av balansproblematik
   Selkäydinvammat ja toimintakyky
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering

   Liike ja neurotiede- koulutus
   Lantiopohjan toimintahäiriö peruskoulutus
   Lantiopohjan toimintahäiriö jatkokoulutus
   Selkärangan tutkiminen ja hoito
   IMTA Introductory Course Level 1
   Maitland tuki ja liikuntaelimistön toimintakyky
   Aku ja triggerpiste
   Fysioterapian tutkiminen kaula- , rintarangan ja hartiarenkaan ongelmia
   Symtoms and signs
   Olkanivelen tutkiminen ja harjoittelu
   Selän tutkiminen
   Neuralvävnadens mobilisering
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs
   Malike-motionshjälpmedelskolningar
   Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi

   Hengitysfysioterapian syventävä koulutus

   Kinestetik grundkurs
   GAS ,ICF dokumentering
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • Koordinator, Jakobstad och Karleby (telefontid kl.8-9)

   Yvonn Björkström

  • 044 788 3639
  • Min roll som koordinator på Folkhälsan Östanlid innebär att jag tar hand om förfrågningar och bokar in grupper till vårt gym eller till vår omtyckta simbassäng. När jag inte drar egna grupper finns jag i infon vid huvudingången.Sedan många år tillbaka jobbar jag även som konditionsskötare på Östanlid. Jag leder olika grupper och finns även på plats under ”Öppet gym”. När vi ordnar öppet gym kan man komma hit och lära sig hur man använder maskinerna på rätt sätt och samtidigt träna en gång gratis i vårt fina gym. Det bästa med mitt jobb på Folkhälsan är mångsidigheten och flexibiliteten. Det händer mycket i huset och man får träffa många olika typer av människor varje dag. Det gillar jag. Folk brukar beskriva mig som en glad och positiv person som är lätt att samarbeta med. Mina arbetsspråk är svenska och finska.

  • Specialsiserad på senior träning
   Vattengymnastik i grupp
   Seniorträning i gym individuellt och i grupp
   Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • Fysioterapeut, Jakobstad

   Linda Österholm

  • 044 788 3680
  • Jag är en lugn, trygg och glad fysioterapeut, som först och främst arbetar på mottagningen i Jakobstad, men också gör hembesök. Jag arbetar framför allt med vuxna klienter, främst med neurologiska sjukdomar, och ger även vattenterapi. Jag talar svenska, finska och engelska. I mitt arbete är det viktigt att terapin är meningsfull och mångsidig, att vi ser helheten och att vi tillsammans jobbar för att uppnå klientens mål. Det bästa med mitt jobb är alla människomöten och att det är så varierande. Man får vara helt närvarande i stunden och det är fint att se resultatet av terapin – klienternas framsteg.

  • Första hjälp I
   Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • Projektkoordinator i Österbotten

   Heidi Bergman

  • 044 488 3089
  • Neurologisk fysioterapi
   Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Lihastaudit fysioterapia
   Praktisk arbetshandledning i barnfysioterapi
   Bassängterapi

   Psykofysisk fysioterapi
   BBAT I,II,III Basic Body Awareness terapi
   BARS Body Awarness Rating Scale
   Basic Body Awareness BARS
   Uni ja terveys
   Tunne kehosi,oivalla voimavarasi
   Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu
   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   CI CII manuell undersökning och behandling
   Kinesioteippaus
   Faskia behandling
   GAS ,ICF målsättning och dokumentation i terapiarbetet
   Förtsa Hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta

Information för FPA-klienter

Information om redskap och kösituation.

Fysioterapi område 1: Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby

Bassängterapi område 1: Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby

Bassängterapi område 2: Vörå, Korsholm, Vasa

För närmare information och val av terapeut, se terapeuternas beskrivningar högre upp på sidan.

Fysioterapi område 1 (Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby): minst 1 månad

Bassängterapi område 1 (Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby): minst 1 månad

Bassängterapi område 2 (Vörå, Korsholm, Vasa): minst 3 månader

Stödtecken, symbolkommunikationsstöd.

Fysioterapi:

 • Stor träningssal med olika spel och rullstolsträningsramper
 • Tyngdavlastningssele med skenor i taket för understödd gångträning
 • Rullstolsanpassad gymutrustning
 • HUR smart balance test och träning
 • Löpmatta
 • Motionscykel
 • 1 x NuStep
 • 1 x Therapy master
 • Redskap för balansträning
 • Barr, ribbstol och dragapparater med vikt
 • Mångsidigt urval av mindre träningsredskap
 • Gånghjälpmedel (rollator, Eva-ställning, kryckor, promenadkäppar
 • Mattplint x 2, smal plint x 2

Vattenterapi:

 • Egen bassäng med vattentemperatur på 32 grader och personlift
 • Redskap för bassängträning
 • Duschstolar, lift och höj- och sänkbar brits att byta om på
 • Staden Jakobstads bassäng

Service- och assistentdjur är välkomna till vår mottagning, men bör anmälas på förhand, så vi kan ta hänsyn till allergiska klienter.

Kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och vuxna med olika funktionsvariationer och gör det delvis fortfarande, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta