Daghemmet Kastanjen

Daghemmmet som ligger i centrum av Åbo har plats för 33 heldagsbarn i två grupper: Lilla sidan med 1-3-åringar och stora sidan med 3-6-åringar.

Ett barn kastar upp färggranna höstlöv i luften på daghemmets gård.

Folkhälsans daghem Kastanjen

Tid: Vardagar kl. 7.00–17.00
Adress: Fänriksgatan 3 a, 20500 Åbo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Sofie Wennerqvist, 044 788 5972
Telefon: Lilla sidan 044 788 6039, stora sidan 044 788 6028

 

Pris
Kastanjen är ett servicesedeldaghem vilket innebär att avgiften kan betalas med servicesedel. Närmare uppgifter hittas på PSOP webbplats.

Kastanjens verksamhet bygger på den pedagogiska leken och utgår från det enskilda barnets behov. Målet är att stimulera barnet att inhämta nya färdigheter och kunskaper och på det sättet öka sin självständighet. Genom en stimulerande miljö sporrar vi barnen att leka, lära och utforska. Vi arbetar mycket med teman i smågrupper och tar tillvara barnens idéer och intressen.

Verksamheten

För oss är det viktigt:

 • med en lugn miljö med tid för lek
 • med utevistelse och rörelse som t.ex. mulle- och knytteverksamhet, skridskoåkning, gymnastik både ute och inne och utfärder i närmiljön och naturen
 • med barnets språkliga utveckling i form av språklekar, rim, ramsor och sagor, teaterbesök och regelbundna besök till biblioteket
 • med musik, sång, rytm och rörelse
 • att jobba för ett jämställt daghem
 • med ett välfungerande föräldrasamarbete

Tillägsinformation

I enlighet med avtalet för servicesedelproducenter länkar vi till PSOP webbplats.

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

 

Kontakt

  • Daghemmet Kastanjen

   Lilla sidan

  • tfn:
   044 788 6039

  • Daghemmet Kastanjen

   Stora sidan

  • tfn:
   044 788 6028

  • Sofie Wennerqvist

   Daghemmet Kastanjen

  • tfn:
   044 788 5972

  • Kontakta