Daghemmet Lyckoslanten

Vi är ett gäng med 70 barn och 14 pedagoger. Vi erbjuder mångsidig småbarnspedagogik för både finlandssvenska barn och språkbadsbarn i centrum av Dickursby. Vi är servicesedelproducent för Vanda stad.

Många barn står utanför dagehmmet Lyckoslanten.

Folkhälsans daghem Lyckoslanten

Tid: Vardagar kl. 6.30–17.00
Plats: Folkhälsanhuset i Vanda
Adress: Vallmovägen 28, 01300 Vanda
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Hanna Granlund, fornamn.efternamn@folkhalsan.fi
Telefon: Kansli 044 788 1048

 

Daghemmet är indelat i fyra grupper. Regnbågen är en syskongrupp med barn i åldern 1–5. Språkbadsgruppen Solrosen har barn i åldern 1–5 och lilla språkbadgruppen Stjärnan har barn i åldern 1–3 år. Dessutom har vi språkbadsförskolan Blixten.

Daghemmet har två egna gårdar. Närmiljön med flera lekparker och skogsområden, biblioteket, idrottshallen, ishallen och kulturhuset Pessi är i aktivt bruk.

I Lyckoslanten har varje barn en egen pedagog. Under den en till två veckor långa mjuklandningsperioden gör egenpedagogen ett besök i ert hem. Vi bemöter barnet individuellt och ser dess styrkor, men erbjuder också det stöd som behövs för att barnet ska gå vidare i sin utveckling.

Lyckoslanten är ett hälsofrämjande daghem. Vi prioriterar det svenska språket, barnens sociala och emotionella hälsa, vila och avslappning, natur och miljö och fysisk aktivitet. Vi är måna om att föra vidare den finlandssvenska kulturen.

Eftersom vi finns i Folkhälsanhuset i Vanda har vi en nära kontakt med de äldre som bor i huset. Vi firar gemensamma fester och trivs tillsammans.

Lyckoslanten har tre gånger blivit beviljad Grön Flagg. Vi sorterar tillsammans med barnen och lär oss att minska mängden avfall och återanvända material. Vi lär oss att ta vara på vår natur. I verksamheten ingår regelbundna skogsutflykter.

Barnen får delta aktivt i planeringen av vår verksamhet. Vi ordnar till exempel barnmöten där barnen får ge förslag på verksamhetsformer. Vi har en aktiv föräldraförening, där vårdnadshavarna har möjlighet att engagera sig i saker som gäller deras barns vardag.

På Lyckoslanten lär vi oss vilka möjligheter digitaliseringen kan ge småbarnspedagogiken. Vi använder lärplattorna för att söka information, för att göra övningar med olika pedagogiska appar och för att fotografera och dokumentera barnens utveckling.

Lyckoslantens smakliga mat tillreds i Folkhälsanhusets eget hälsofrämjande kök.

Ni kan ansöka om servicesedel till oss elektroniskt från Vanda stad. En separat ansökan till Lyckoslanten bör ändå göras via ansökningsformuläret.

Ta kontakt och kom och hälsa på!

Sagt om oss:

 • ”Ryhmä on turvallinen ja lämmin. Kasvattajat huippuja! ”
 • ”Lapsemme viihtyvät hyvin päiväkodissa (etenkin eskarilainen). He pitävät ruotsin kielestä ja mielestäni päiväkodissa siihen kannustetaan kivalla tavalla.”
 • ”Turvallinen. Lapsi jää mielellään aamuisin, se kertoo paljon.”
 • ”Ilmapiiri on ystävällistä ja yhteistyö on sujunut hyvin. Suorat palautteet on otettu hyvin vastaan ja niitä on kuunneltu.”

Kontakt

  • Hanna Granlund

  • tfn:
   044 788 1048

  • Kontakta