Daghemmet Lekis

Daghemmet Lekis i Kuusankoski, Kouvola erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik och förskola. Daghemmet har plats för 25 barn och verkar i samma byggnad som Ekholmintien päiväkoti, Steinerskolan och Pohjoiskymenlaakson musiikkiopisto (Norra Kymmenedalens musikinstitut). Lekis är servicesedelproducent för Kouvola stad.

Ta kontakt med Lekis

Vi har ännu några lediga platser! Ta kontakt och fråga mera.

Folkhälsan Lekis

Tid: Vardagar kl. 7–16.30 (vid överenskommelse 6.30-17)
Adress: Lauttakatu 6 E, 45700 Kuusankoski
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Eeva Lavonen
Telefon: 045 2374 665

Folkhälsan Lekis är Folkhälsans nyaste daghem, som inlett processen att bli ett hälsofrämjande daghem. I ett hälsofrämjande daghem är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det här ger oss en röd tråd i verksamheten.

Vi erbjuder en trygg, lugn och mångsidig uppväxtmiljö, där barnet får växa, uppleva och lära sig både som individ och som medlem i gruppgemenskapen.

En av Lekis viktigaste uppgifter är att förstärka och stöda inlärningen av det svenska språket. Vi i personalen talar svenska med varandra och med barnen. En viktig del av vår verksamhet är att bevara och uppmärksamma den finlandssvenska kulturen och traditionerna, vilket vi gör bland annat genom olika fester och stunder tillsammans med familjerna.

I vår verksamhet leker vi mycket ute och använder den närliggande miljön. Vi värdesätter och ger också tid för barnets fria lek, som vi anser viktig för barnet.

Varje barn har en egen egenvårdare. Vi vill att starten ska bli trygg för barnet och familjen och planerar därför inskolningstiden, ”mjuklandningen”, tillsammans med vårdnadshavarna. Före starten kommer vi gärna på besök hem till er, eftersom det är lättare för barnet att bekanta sig med egenvårdaren när miljön känns bekant och trygg.

Sagt om oss:

  • ”Vi har många års erfarenhet av det här daghemmet. Jag tycker att den största fördelen (om inte språket tas i beaktandet) är att barnen är tillsammans i en grupp. Fast barnets närmaste vänner är jämnåriga är det fint att barnen vänjer sig att vara tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom har föräldrarnas önskemål alltid fint respekterats.”
  • ”Valitsimme Lekiksen kaksikielisyyden, kodinomaisuuden ja hyvän ilmapiirin vuoksi. Yhteisöllisyys, avoimuus, yhdessä tekeminen ja tapahtumat luovat Me-henkeä lasten, perheiden ja Lekiksen henkilökunnan välille.”

Hur kan mitt barn få en plats på Folkhälsan Lekis?

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken via Kouvola stad, eller börja med att ta kontakt med enhetschefen på daghemmet (kontaktuppgifter nedan).

Ansök om en plats på Folkhälsan Lekis med Kouvola stads ansökningsblankett. Var gärna i kontakt med daghemmets enhetschef först för att höra om lediga platser finns. Du kan be om blanketten på Lekis eller skriva ut den från stadens sidor. För att få en plats på Lekis bör familjen även ansöka om servicesedel från Kouvola stad. Information om avgifterna hittar du här.