Daghemmet Skogsgläntan

Skogsgläntan är ett hemtrevligt svenskspråkigt daghem med 40 heldagsplatser och en målinriktad, mångsidig daghemsverksamhet. Vi har barn i åldern 1-6 år indelade i tre grupper av vilka en är en integrerad specialgrupp.

Fullt fart i gungan då barnen på dagis gungar.

Folkhälsans daghem Skogsgläntan

Tid: Vardagar kl. 7.00–17.00
Adress: Veitenmäentie 36, 20780 S:t Karins
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Frida Salmelin
Telefon: 044 7886281

 

Vi erbjuder barnen en möjlighet att utvecklas och fungera i en miljö som inspirerar till lek och lärande. Vi arbetar enligt Grön flagg-principer, där det ingår sortering av avfall, kompostering, återanvändning av material och sparsamhet med vatten och el.

Vi arbetar för att ha en så hälsofrämjande verksamhet som möjligt. I vår verksamhet betonar vi natur och miljö, det svenska språket, rörelse och motion. Den hälsofrämjande verksamheten innehåller kost, fysisk aktivitet, mobbningsförebyggande och ekologisk verksamhet. Våra värderingar är trygghet, omsorg och empati. I våra arbetsmetoder behandlar vi barnen som enskilda individer, vi ger dem möjlighet att lära sig genom leken och  vi utgår från barnens behov och intressen. Vi stöder barnet till ett självständigt agerande, vilket stärker barnets självkänsla.

Kontakt

  • Daghemmet Skogsgläntan

   Fjärilarna

  • tfn:
   044 788 1041

  • Daghemmet Skogsgläntan

   Nyckelpigorna

  • tfn:
   044 788 6251

  • Daghemmet Skogsgläntan

   Svalorna

  • tfn:
   044 788 1105

  • Daghemmet Skogsgläntan

   Kök

  • tfn:
   044 788 6022

  • Frida Salmelin

   Daghemmet Fyrklövern och Skogsgläntan, Enhetsansvarig

  • tfn:
   044 788 6281

  • Kontakta