Daghemmet Villekulla

Daghemmet Villekulla i Valkeala, Kouvola erbjuder språkberikad småbarnspedagogik och förskola . Daghemmet har plats för 84 barn och är servicesedelproducent för Kouvola stad.

Folkhälsan Villekulla

Tid: Vardagar kl. 7–17 (vid överenskommelse 6.30-17.30)
Adress: Ahomutka 1-3, 45360 Valkeala
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Nina Seppälä
Telefon: Nina Seppälä: 050 509 8709Kissankulma (1–3-åringar) 044 7883602, Vaahteramäki (1–3-åringar) 040 8403721, Melukylä (3–4-åringar) 040 8403990, Kesäkumpu (4–5-åringar) 044 7044414, Kotaeskarit/förskola 044 7881035

Folkhälsan Villekulla är Folkhälsans nyaste daghem, som inlett processen att bli ett hälsofrämjande daghem. I ett hälsofrämjande daghem är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det här ger oss en röd tråd i verksamheten. Vi erbjuder en trygg, lugn och mångsidig uppväxtmiljö, där barnet får växa, uppleva och lära sig både som individ och som medlem i gruppgemenskapen.

Målet med den språkberikade verksamheten är att ge barnen möjlighet att bekanta sig med ett nytt språk och lära sig grunderna i det samt att skapa en positiv attityd gentemot språket genom trevliga upplevelser. Det ger stöd för inlärningen i vardagen och skapar en stark grund för språkinlärningen i framtiden. Vi i personalen talar både finska och svenska med varandra och med barnen. En viktig del av vår verksamhet är att bevara och uppmärksamma den finlandssvenska kulturen och traditionerna, vilket vi gör bland annat genom olika fester och stunder tillsammans med familjerna.

Funktionellt lärande både inomhus och utomhus är en viktig del av vår vardag. Vi utnyttjar den närliggande miljön i programmet, bland annat möjliggör kåtan på daghemmets gård mångsidig verksamhet. Att tillsammans lära sig genom lek är viktigt för oss och vi inkluderar pedagogiken i lekarna. Genom detta utvecklas barnets lekkunskaper, språkkunskaper och sociala kunskaper.

Vi vill att starten ska bli trygg för barnet och familjen och planerar därför inskolningstiden, ”mjuklandningen”, tillsammans med vårdnadshavarna. Före starten kommer vi gärna på besök hem till er.

Hur kan mitt barn få en plats på Folkhälsan Villekulla?

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken via Kouvola stad, eller börja med att ta kontakt med enhetschefen på daghemmet (kontaktuppgifter nedan).

Ansök om en plats på Folkhälsan Villekulla med Kouvola stads ansökningsblankett. Var gärna i kontakt med daghemmets enhetschef först för att höra om lediga platser finns.  Du kan be om blanketten på Villekulla eller skriva ut den från stadens sidor. För att få en plats på Villekulla bör familjen även ansöka om servicesedel från Kouvola stad. Information om avgifterna hittar du här.

Kontakt

  • Nina Seppälä

   Daghemmet Villekulla, enhetsansvarig

  • tfn:
   050 509 8709

  • Kontakta