Chydenius eftis

Eftisverksamhet för barn i åk 1-2 i samarbete med staden.

Ta kontakt

Eftisbarnen leker ute i snön en solig vinterdag.
Tid: Vardagar kl.12.00-17.00
Plats: Chydenius skola
Adress: Anders Chydeniusg. 20, 67100 Karleby
Arrangör: Folkhälsan i Gamlakarleby rf
Kontakt: Charlotta Uusitalo
Telefon: 050 590 5311

Pris

80 euro per månad om barnet deltar fler än 13 dagar/månad.
60 euro per månad om barnet deltar 1-12 dagar per månad.

Syskonrabatt: 20 procent rabatt på slutsumman på den gemensamma fakturan för syskonen.

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne