Dickursby skolas eftis

Eftis erbjuder barnen ledd fritidsverksamhet som ett komplement till skoldagen. På eftis har vi en mångsidig verksamhet med möjlighet att delta i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Ta kontakt

Cykelställningen utanför Dickursby skola rymmer många cyklar.
Tid: Skoldagar kl.12.00-17.00
Plats: Dickursby skola
Adress: Idrottsvägen 4, 01370 Vanda
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Eftis
Telefon: 044 488 3006

Pris

100 euro för deltid (-> kl. 16.00) 
130 euro för heltid ( ->kl. 17.00)

Folkhälsans eftis erbjuder en god svenskspråkig eftermiddagsvård, som är hälsofrämjande och stöder barnets utveckling. Den dagliga verksamheten styrs av en klar struktur, som skapar en trygg och stabil grund för lek och fostran, men som samtidigt ger utrymme för flexibilitet och spontanitet. Barnen uppmuntras till stimulerande utomhusverksamhet där leken tar fasta på barnens naturliga nyfikenhet. En naturlig del av verksamheten är också stunder för avkoppling och återhämtning.

Under eftermiddagen serveras ett näringsrikt mellanmål. Vid varje mål serveras mjölk- och spannmålsprodukter och frukt, bär eller grönsaker.

Barnen på Folkhälsans eftis är olycksfallsförsäkrade.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Vanda stads webbsidor. 

Man kan ansöka om nedsatt kundavgift genom att fylla i blanketten på Vanda stads hemsidor. Där finner du även information om principer för lättnader i kundavgifter.

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne