Haga eftis

Eftis erbjuder barnen ledd fritidsverksamhet som ett komplement till skoldagen. På eftis har vi en mångsidig verksamhet med möjlighet att delta i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Ta kontakt

Tid: Skoldagar kl.12.00-17.00
Plats: Lekparken Isonneva
Adress: Stormyrvägen 16, 00320 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 044 788 3773

Pris

100 euro för deltid (->kl. 16.00) 
120 euro för heltid (->kl. 17.00)

Folkhälsans eftis erbjuder en god svenskspråkig eftermiddagsvård, som är hälsofrämjande och stöder barnets utveckling. Den dagliga verksamheten styrs av en klar struktur, som skapar en trygg och stabil grund för lek och fostran, men som samtidigt ger utrymme för flexibilitet och spontanitet. Barnen uppmuntras till stimulerande utomhusverksamhet där leken tar fasta på barnens naturliga nyfikenhet. En naturlig del av verksamheten är också stunder för avkoppling och återhämtning.

Under eftermiddagen serveras ett näringsrikt mellanmål. Vid varje mål serveras mjölk- och spannmålsprodukter och frukt, bär eller grönsaker.

Barnen på Folkhälsans eftis är olycksfallsförsäkrade.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Helsingfors stads sidor.

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne