Eftis i Solf

Morgon- och eftermiddagsvård för barn från Solf i åk 1–2 och för barn med särskilda behov.

Ta kontakt

Eftisbarnen leker ute i snön en solig vinterdag.
Tid: Vardagar kl.6.30–9.00 och 12.00-17.00
Plats: F.d. dagiset i Solf
Adress: Solfvägen 204, Solf
Arrangör: Folkhälsan i Korsholm rf
Kontakt: Susanne West
Telefon: 044 065 1060

Pris

Morrisavgift 30 euro per månad (inget Morris våren 2021)

Eftisavgift 100 euro per mån månad

Om barnet går både i morris och eftis är avgiften 130 euro per månad

Beviljande av befrielse från avgift  eller nedsatt avgift - Ansökan riktas till Korsholms kommun

Undantagsvis elever från årsklass 3–4.

Ansökan och infobrev

Eftisansökningsblankett samt info kan laddas ner här.
Printa ut, fyll i blanketten och posta till kansliet eller förs till eftiset.
Folkhälsan i Korsholm/kansli
Niklasvägen 1
65610 Korsholm

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne