Eftis och morris i Gerby

De centrala värdena i vår verksamhet trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet.

Ta kontakt

Eftisbarnen leker ute i snön en solig vinterdag.
Tid: Vardagar 7.30-8.45 & 13.00-16.30
Plats: Gerby skola
Adress: Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Anna Hautaoja
Telefon: 044 488 3062

Pris

Månadsavgiften är 120 euro per månad. 
Klubbentimmen kl. 7.30– 8.00 och 16.00–16.30 faktureras separat med en månadsavgift på 40 euro.

Uppsägningstiden är en månad. Fakturering fullt belopp till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden + hälften av terminsavgiften. 
Man kan säga upp vårterminen senast 30.11

Verksamheten utgår från barnets behov och eftis ska kännas som ett ”hem” där barnet kan vistas utan att behöva känna press på sig. Det ska vara en plats där barnet ges möjlighet till vila, rekreation, egen verksamhet och lek. Barnet ges också möjlighet till fysiska aktiviteter både inom- och utomhus och social interaktion. Barnet ges möjlighet till sådan sysselsättning som stöder den personliga utvecklingen och bidrar till att ge barnet en sund självkänsla.

Morris-verksamheten sker i samarbete med Settlement Vestis.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Wilma-programmet för ett läsår åt gången. 

Beslut om antagning skickas ut inom maj. Du kan vid behov ansöka om en plats även utanför ansökningstiden och få plats om det ännu finns utrymme eller köa för en plats. 

Blanketten finns att skriva ut på Vasa stads hemsida.

Fyll i blanketten som finns på Vasa stads hemsida om du önskar säga upp platsen. 

Fyll i blanketten som finns på Vasa stads hemsida om du önskar ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift.

Anmäl ditt barn till klubbtimmen med denna blankett. 

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

 

Kontakt

  • Emily Hagberg

   Enhetschef

  • tfn:
   044 788 3701

  • Ansvarig för barnverksamheten i Österbotten, enhetschef för Päivis i Närpes, Vasa daghem och eftisverksamheten i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta