Eftis och morris i Haga

De centrala värdena i vår verksamhet trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet.

Ta kontakt

Eftisbarnen leker ute i snön en solig vinterdag.
Tid: Vardagar (7.30) 8.00–9.00 & 13.00–16.00 (16.30)
Plats: Haga lågstadieskola
Adress: Gustaf III:s stig 2, 65380 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Ann-Louise Wikström (Lisa)
Telefon: 044 488 3020

Pris

Månadsavgift är 120 euro per månad. 
Klubbentimmen kl. 7.30– 8.00 och 16.00–16.30 faktureras separat med en månadsavgift på 40 euro.

Uppsägningstiden är en månad. Fakturering fullt belopp till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden + hälften av terminsavgiften. 
Man kan säga upp vårterminen senast 30.11

Haga eftis vill satsa på en kvalitativ, flexibel och trygg verksamhet i en stimulerande miljö. Barnen ges möjlighet att koppla av efter skolans arbete utan att känna tvång att prestera och producera. Det är helt OK att bara ta det lugnt och existera om man så vill.

Det planerade månadsprogrammet kan ändra väldigt mycket. En sak kan leda till en annan. Vi vet aldrig var vi landar när vi börjar något nytt. Programmet lever hela tiden.

Vi förflyttar oss i tid och rum. Vi lever på stenåldern, medeltiden, nutiden och kanske t.o.m framtiden. Äventyren är många. En meningsfull verksamhet efter skoldagen är värdefull både för barn och vuxna.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Wilma-programmet för ett läsår åt gången. 

Beslut om antagning skickas ut inom maj. Du kan vid behov ansöka om en plats även utanför ansökningstiden och få plats om det ännu finns utrymme eller köa för en plats. 

Blanketten finns att skriva ut på Vasa stads hemsida.

Fyll i blanketten som finns på Vasa stads hemsida om du önskar säga upp platsen. 

Fyll i blanketten som finns på Vasa stads hemsida om du önskar ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift.

Anmäl ditt barn till klubbtimmen med denna blankett. 

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

 

Kontakt

  • Emily Hagberg

   Enhetschef

  • tfn:
   044 788 3701

  • Ansvarig för barnverksamheten i Österbotten, enhetschef för Päivis i Närpes, Vasa daghem och eftisverksamheten i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta