Fritids på Östanlid

I vår verksamhet står barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa i centrum. Naturen är för oss ett viktigt hälsofrämjande redskap.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl.12.00–16.30
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsans förbund rf
Telefon: 044 788 5999

Vår verksamhet baserar sig på ett fysiskt, psykiskt och socialt hälsofrämjande tänkande. Vi strävar efter att varje barn ska få uppleva trygghet, respekt, ansvar och delaktighet och låter det genomsyra allt vi gör. Vi betonar barnens delaktighet i olika sysslor och att var och en bidrar till en bra gruppanda. I vårt mobbningsförebyggande arbete ingår att aktivt främja de sociala och emotionella färdigheterna och att stöda språkförståelse och god kommunikation. En viktig grund i vårt arbete är dessutom ett fungerande och nära samarbete med föräldrarna och skolan. 

Vi anser att varje individ är unik och har rätt att vara sin egen person, vilket ses som en rikedom. En tredjedel av barngruppen har invandrarbakgrund eller annan nationalitet än finsk. 

Fritids finns på det natursköna området Östanlid, intill en tall- och blåbärsskog, med en stor äng och egen bärträdgård runt knuten. Vi ser naturen som ett viktigt hälsofrämjande redskap. Naturen bidrar till återhämtning, erbjuder rekreation och inspirerar till lek. Vi är ute i alla väder och den härliga omgivningen lockar till mångsidiga uteaktiviteter året om. Respekten för naturen och dess flora och fauna stöder tankesättet om ansvar och respekt för varandra och allt levande.

Våra mångsidiga och hälsosamma mellanmål innehåller alltid bär, frukt eller grönsaker. Vi undviker vitt bröd, vitt socker samt sockrade produkter. Den egna trädgården ger oss rikligt med bär som vi tillsammans skördar och sedan använder i mellanmålen på varierande sätt.

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

 

Kontakt

  • Lotta Holm

   Ansvarig eftisledare Östanlid

  • tfn:
   050 405 4140

  • Föreståndare på Fritids och ansvarig för lovverksamhet på Östanlid.

   Visa mer
  • Kontakta