Familjerådgivning i Mariehamn

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Kontakta oss

En tom gata med rappade hus, längst bort glimtar havet.
Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsan på Åland
Adress: Styrmansgatan 10
Arrangör: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Telefon: 018 5270 48

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor är en lagstadgad verksamhet enligt socialvårdslagen. 

Vår uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn och unga och att stödja föräldrarna i föräldraskapet och parrelationen. Till familjerådgivningen kan du komma individuellt, som par eller som familj. Enligt behov träffar vi också barn och unga individuellt. Tillsammans kommer vi överens om målsättning utgående från familjens behov. Besökstiden är 60 eller 90 minuter (individuellt-, par- eller familjebesök). Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Vi har tystnadsplikt.

Besöken är avgiftsfria för dig och bekostas av kommunernas socialtjänst (KST). Du kan ringa oss på tfn 018-527048 och lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett mail till aland.famrad@folkhalsan.ax så kontaktar vi dig. 

Du kan kontakta familjerådgivningen:

• om du behöver stöd i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan barn och vuxna
• när du är bekymrad för barnets beteende, utveckling eller välmående
• om du som nybliven förälder behöver stöd
• då du upplever svårigheter i kommunikationen familjemedlemmar emellan
• vid konflikter i familjen
• om ni överväger separation eller har separerat för att minska de negativa följderna för barnen samt få stöd för det gemensamma föräldraskapet
• för stöd i relationerna i nyfamiljen med mina barn, dina barn och våra barn
• vid kriser i familjen

Vid behov erbjuder vi samtal också på andra språk samt har möjlighet till tolktjänst via telefon.

Tryggt genom skilsmässan

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa, SES, kan du som invånare på Åland nu få gratis hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär.

SES finns för dig som önskar:

 • Förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner
 • Få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte
 • Få kunskap och verktyg som bygger på forskning
 • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta

Kom igång på www.samarbeteefterskilsmassa.se.
På sajten väljer du Åland bland de svenska kommunerna.

Om du vill ha personlig rådgivning eller anonym inloggning, kontakta aland.famrad@folkhalsan.ax eller ring Familjerådgivningens bokningsnummer 018 527 048.
Observera att familjerättslig service på Åland fås från KST-Kommunernas socialtjänsts barnatillsyningsmän, avdelningen för Tidigt stöd.

Därför erbjuder vi SES-verktyget 

Folkhälsans viktigaste mål är att öka barnens välmående och minimera konflikter då föräldrar separerar. Med hjälp av SES hoppas vi på att nå alla som är bosatta på Åland med ett evidensbaserat digitalt verktyg.
Vi är stolta att Folkhälsan på Åland nu kan erbjuda denna skilsmässohjälp. Det interaktiva verktyget är lättillgängligt och kommer att bidra till att barn och deras föräldrar mår bättre under och efter den livskris som en skilsmässa innebär.

Kontakt

  • Helena Wachowiak

   Enhetsledare / Familjerådgivare

  • tfn:
   018 527 036

  • Kontakta
  • Maria Hajo

   Familjerådgivare

  • tfn:
   018 527 047

  • Kontakta
  • Carita Gullans

   Familjerådgivare

  • tfn:
   018 527 034

  • Kontaktperson för dem som behöver Trappan-samtal på Åland

   Visa mer
  • Kontakta
  • Linda Adolfsson

   Familjerådgivare

  • tfn:
   018 527 039

  • Kontakta