Neuropsykiatrisk coaching i Åbo

Har du en NPF-diagnos, eller misstänker du att du har drag av NPF? Är du i behov av verktyg för att få din vardag att fungera?

Boka tid

Med hjälp av neuropsykiatrisk coaching kan du bekanta dig med din diagnos och hitta strukturer för att skapa en smidig och fungerande vardag.

Vi utgår ifrån dina styrkor och arbetar med det som känns meningsfullt och viktigt för dig. 

Läs mer här om neuropsykiatrisk coaching

Tid: Vardagar kl. 08.00–16.00
Plats: Mottagningen i Åbo
Adress: Olofsvägen 2B, 20700 Åbo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: ung.aboland@folkhalsan.fi

Neuropsykiatrisk coachning kan beviljas med offentliga medel om det finns i habiliteringsplanen, men man kan också komma privat.

NPF-Team

  • Jannike Rosenholm

   Terapeut & kurator, Åboland

  • Jag jobbar på ungdomsmottagningen och erbjuder stödsamtal för unga som vill ha en trygg vuxen att ventilera sina tankar och orosmoment med. Jag träffar också föräldrar för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar för familjelivet eller hjälpa till att bättre förstå och stödja sitt barn. Jag jobbar ävenså med ett NFP-projekt och kan ta emot unga med NPF diagnos som behöver fundera kring sin situation. För mig är det viktigt att mina klienter känner sig hörda och att vi tillsammans hittar lösningar som känns bra för varje enskild individ. Jag blandar frikostigt mellan mina olika utbildningar, men har en stark betoning på konstruktivt och lösningsfokuserat arbetssätt.

   Visa mer
  • Mira Öhman

   Psykolog, Åboland

  • Jag jobbar i samarbete med klienten för att förstå situationen, utmaningarna och tillsammans försöka fundera ut lösningar i vardagen hur måendet kan förbättras. Jag jobbar med barn, unga och och föräldrar. Främst jobbar jag med barn och ungdomar med neuropsykiatriska utmaningar, men även med andra typer av svårigheter (bl.a ångest, rädslor, kriser, nedstämdhet) Det viktigaste i mitt jobb är att skapa en god relation med klienten, så når man de bästa och mest fungerande lösningarna. Det bästa i mitt jobb är att vara till stöd för någon. Att hjälpa individer att hitta lösningar, se saker ut nya perspektiv eller förstå sitt beteende bättre. Jag slutar aldrig att förundras över den klokhet, idérikedom, den självinsikt och problemlösningsförmåga som barnen och ungdomarna besitter. Mitt jobb är att få barnen och ungdomarna att själv se sina resurser och hjälpa dem att använda dem.

   Visa mer
  • Pia Forsman

   Ergoterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 788 3742

  • Jag jobbar som ergoterapeut för barn och unga i Åboland. Jag har jobbat sedan år 2010 som ergoterapeut för barn och unga och inriktat mig på neuropsykiatri. Mina arbetsspråk är svenska och finska, därtill kan jag hålla terapier på engelska. Jag jobbar för det mesta och helst i barnets näromgivning, men håller även terapier på mottagningen. Förutom den individuella terapin gör jag också bedömningar och drar gruppverksamhet för barn. Det viktigaste med mitt jobb är att vägleda barnet att bli mer självständigt och delaktigt i sin vardag, samt att hjälpa personerna i barnets näromgivning att stödja barnet att lära sig de färdigheter barnet önskar och behöver lära sig. Jag är mån om att terapin ska vara meningsfull för barnet och ge stunder av glädje och känsla av att lyckas. Det bästa med mitt jobb är stunderna med barnen. Att hjälpa barnen att lära sig nya färdigheter och sedan se den glädje och stolthet det väcker hos dem är det som gör mitt jobb roligt och meningsfullt.

   Visa mer
  • Petra Boman

   Enhetschef, Neuropsykolog Åbo och Pargas

  • tfn:
   044 757 8831

  • Till mitt mångsidiga arbete som neuropsykolog hör neuropsykologiska utredningar, habilitering, och handledning. Jag samarbetar mycket med föräldrar och hemmet, daghem och skola och drar grupper för barn, unga och föräldrar. I mitt arbete vill jag möta dig just där du är, lära känna dig och den vardag du lever i. Jag arbetar i Åboland och på svenska, finska och engelska. Vi kan träffas på någon av våra mottagningar i Åbo eller i Pargas eller enligt behov i din egen hemmiljö, i skolan eller på daghemmet. Vi kan också mötas på distans.

   Visa mer
  • Kontakta