Neuropsykiatrisk coaching i Pargas

Barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter kan stöta på utmaningar i vardagen. Vår neuropsykiatriska coach kan hjälpa att hitta metoder och medel så att vardagen löper smidigare.

Tid: Vardagar kl.08.00–16.00
Plats: Mottagningen i Pargas
Adress: Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: ung.aboland@folkhalsan.fi

Neuropsykiatrisk coachning kan beviljas med offentliga medel om det finns i habiliteringsplanen, men man kan också komma privat.

Neuropsykiatrisk coach

    • Jannike Rosenholm

      Terapeut & kurator, Åboland

    • Jag jobbar på ungdomsmottagningen och erbjuder stödsamtal för unga som vill ha en trygg vuxen att ventilera sina tankar och orosmoment med. Jag träffar också föräldrar för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar för familjelivet eller hjälpa till att bättre förstå och stödja sitt barn. Jag jobbar ävenså med ett NFP-projekt och kan ta emot unga med NPF diagnos som behöver fundera kring sin situation. För mig är det viktigt att mina klienter känner sig hörda och att vi tillsammans hittar lösningar som känns bra för varje enskild individ. Jag blandar frikostigt mellan mina olika utbildningar, men har en stark betoning på konstruktivt och lösningsfokuserat arbetssätt.

      Visa mer