Massörsutbildning

Utbilda dig till massör!

Är du intresserad av att jobba inom social-, hälso- och idrottsområdet, främst inom rehabilitering och idrott? Då är massörsstudier ett bra val! Hos oss kan du studera både på hel- eller deltid.

Yrkesexamen i massage kan du avlägga på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Vi är den enda som erbjuder utbildning på svenska. Vi har ett professionellt team inom massörsutbildningen som leder undervisningen och utvecklingen.

Vi har en ettårig utbildning med studier på heltid på Norrvalla. Det finns också möjlighet att studera på deltid på både Norrvalla och Solvalla.

 

Kontinuerlig ansökan till deltidsprogrammet på Solvalla är öppen!

Om ansökan mottagits korrekt, får ni genast en automatisk bekräftelse per e-post.

Kommande utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

3 st. i

Info till samtliga studerande

Det är obligatoriskt att ta med betyg till urvalstillfället.  Minimikravet på betyg är grundskolebetyg, men du kan även göra sin ansökan på basen av ditt gymnasiebetyg eller yrkesutbildning. Som bilaga 2 kan du fritt välja vad du bifogar, t.ex. annat betyg, intyg eller CV.

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
(- ledarskaps- och instruktionsövningar)
(- styrketest i form av griptest)
- personlig intervju

Pga. Corona viruset har vi modifierat urvalsprovet till att endast innehålla teoriprov + intervju.
Plan A är att genomföra urvalstillfället på Norrvalla tisdagen 5.5.2020 medan plan B är samma datum men på distans via en digital läromiljö.
Vare sig det blir plan A eller B, gäller det modifierade urvalsprovet. Dvs. inga styrketest eller instruktionsövningar.

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Instuderingsmaterial

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft

Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontaktpersonen för tilläggsansökan är David Fred david.fred@folkhalsan.fi

Examensspecifika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga inom:

Yrkesexamen i massage (OPH-1934-2018)
Specialyrkesexamen i massage (OPH-1935-2018)

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om kraven på säkerhet vid examina som avses i 81§ (531/2017) så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Hinder för antagning som studerande kan vara:

• en pågående obehandlad psykos eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga och som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Kontakt

  • Stefan Lillvik

   Lärare

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta
  • David Fred

   Lärare, handledare

  • tfn:
   044 788 3761

  • Kontakta