Mental träning

Utbilda dig till mental tränare!

Mental träning ger bättre mental styrka och hjälper dig att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Utbildningen pågår två år.

Pris

Grundutbildning: 1850 euro/år (3700 euro för hela utbildningen)

 Utbildningen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet och du behöver inte ha några särskilda förhandskunskaper. Utbildningen riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel. Med dina kunskaper och egna erfarenheter kan du sedan hjälpa andra människor att öka sin personliga effektivitet och sitt välbefinnande, både som yrkesmänniskor och privatpersoner.

Utbildningen innefattar 18 närstudiedagar per år och passen omfattar två vardagar, dvs. 9 pass per år. Till det kommer studiematerial och arbetsuppgifter. Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-16.

Mental träning och idrott

Mental träning och idrott är en kortare utbildning, som fokuserar särskilt på hur du kan använda mental träning inom idrotten. Under sex närstudiedagar utspridda över sex månader kommer du att få en mängd verktyg för att stärka dina eller dina adepters mentala processer och på så sätt utvecklas både som individ och idrottare. Mellan närstudiedagarna arbetar du med uppgifter som förankrar kunskaperna i mental träning.

Vi erbjuder en kortare utbildning på finska, läs mer på den finskspråkiga sidan (välj Fi) uppe till höger på sidan).

Kurser inom mental träning

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

4 st. i

Läs mer om grundutbildningen

Arbetsbok ”Arbetsböcker i Mental Träning 1-8” av Bengt Aspfors och Stefan Fagerlund.
Bok 1 ”Finn din inre styrka” av Sanna Ehdin, alternativt ”Full Koll! Konsten att bli mer effektiv och kreativ i vardagen” av Lotta Abrahamsson eller ”Få det gjort: svart bälte i vardagseffektivitet” av David Allen.
Bok 2 ”avslappning & mental träning – för ett rikare liv” av Eva Johansson, alternativt ”Coaching: din väg till framgång” av Susanne Lötbom eller ”Möjlighetstänk! Mental träning i nytt ljus” av Clas Malmström.
Bok 3 ”Ditt inre centrum: om självkänsla, självbild och konturen av dig själv” av Marta Cullberg Weston, alternativt ”Mia Törnbloms samlade tankar om självkänsla” av Mia Törnblom eller ”Självbildsboken: hitta din kraft!” av Eva Johansson.
Bok 4 ”Landa mjukt! – Lär dig hantera vardagens stress och se framåt med mental träning” av Elisabeth Solin, alternativt ”Den nya livsstilen: mentala träningsråd för stresshantering och ett bättre liv” av Lars-Eric Uneståhl eller ”Smart och Lat” av Tomas Danielsson.
Bok 5 ”Motivationsmyten” av Martin Ehdin, alternativt ”Skapa mer inre motivation” av Magnus Augner eller ”Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning” av Helle Hedegaard Hein.

30 tränings-ljudfiler i MP-3 format
1. Mental grundträning
a. Muskulär avslappning (3 program)
b. Mental avslappning (3 program)
2. Mental teknikträning
a. Självbildsträning (4 program)
b. Målbildsträning (4 program)
3. Mental styrketräning
a. Stresshantering (4 program)
b. Attitydträning (4 program)
c. Koncentrationsträning (4 program)
d. Livsgkädje och livskvalitet (4 program)

Bengt Aspfors
Bengt arbetar kontinuerligt med sin egen personutveckling och har visionen att hjälpa människor till bättre välmående. Om bra kan bli bättre är bra inte bra nog är ett motto han lever efter.
Bengt har arbetat 30 år inom den fysikaliska vården som enskild näringsidkare – först som massör och sedan 25 år som naprapat. Han arbetar nu som utbildare inom ämnesområdet personutveckling genom mental träning, NLP och hypnos. Bengt har de senaste fyra åren arbetat vid YH Novia och Högskolan på Åland som utbildare.
Han är också utbildad friidrottstränare och fungerar som tränarutbildare inom SFI.

Fortbildningar

Lär dig använda EFT som ett bra komplement till mental träning. EFT handlar om att kombinera mental träning (västerländsk psykologi) och akupunktur (kinesisk medicin). Det innebär att du får lära dig hur du på ett mjukt sätt kan använda knackningstekniker på olika akupunkturpunkter, samtidigt som du använder dig av mentala träningstekniker. Genom EFT har du en möjlighet att nå kärnan till klientens utmaningar genom att vi kommer åt den negativa responsen på en situation eller händelse. Genom att förändra ”energin” bakom den negativa responsen kommer den känslomässiga kopplingen till ”traumat” att brytas upp och neutraliseras. EFT är en effektiv metod vid bearbetning av till exempel: allergier, traumatiska upplevelser, oro och ångest, olika typer av beroende, fobier, fysisk smärta, svartsjuka, idrottsprestationer, huvudvärk, stress och många fler.

Under kursens gång går vi grundligt igenom vad EFT är och hur det används tillsammans med mentala träningstekniker. Du kommer efter kursen att kunna använda EFT som ett verktyg i att hjälpa klienten till självhjälp.

För att kunna arbeta med mental träning behöver vi använda någon form av bildliga och mentala föreställningar. Vi kommer att gå igenom vad kliniskt mentalt bildspråk är för något och vad som är skillnaden mellan visualisering och bildspråk. Det här innebär att det kliniska mentala bildspråket är ett bra verktyg i vår mentala verktygslåda. Mentalt bildspråk handlar om en känsla och ett tillstånd som är grundat i observationer. Det är en spontan undermedveten reaktion på en tanke eller känsla. Det behöver inte alltid handla om att ”se” eller visualisera. Visualisering handlar mera om en medveten handling i skapandet av någonting som vi ”ser” med ”sinnets öga”. Mental föreställning omfattar alla våra 5 sinnen plus känslor. Det är precis som i verkliga livet – vi förstår saker genom det vi ser, genom att känna på ytan, genom det vi hör av ljuden runt omkring oss, genom de dofter och lukter som når oss och/eller genom vårt smaksinne. Det här är stimuli vi vanligen blockerar oss ifrån. Så det som händer, när vi leder övningar inom kliniskt mentalt bildspråk, är att klienten tillåts uppleva platsen, resan och/eller situationen på en inre känslomässig nivå.

Under kursens gång kommer vi att dels gå igenom den teoretiska bakgrunden till kliniskt mentalt bildspråk och dels lära oss olika praktiska program, som kan användas i arbetet med klienten. Kliniskt mentalt bildspråk är tekniker som är användbara vid rädslor och fobier, som smärtreducering, sorgebearbetning, partnerskap/relationer, oro och ångest, PTSD – posttraumatiskt stressyndrom, motivation och mål, vid idrottsprestationer och andra prestationer, som hjälp för ungdomar i till exempel skolarbetet och i livet och mycket mera.

Kontakt

  • Joakim Träskelin

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

  • Kontakta
  • Karoliina Laaksoharju

   Kontaktperson Nyland

  • tfn:
   050 490 8818

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

  • Kontakta