Resurscenter

Resurscentret Föregångarna

Resurscentret Föregångarna är en ungdoms- och arbetsverkstad som grundades i Vasa år 2000. Föregångarna hjälper dig att komma vidare vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Nyckelorden i verksamheten är IRHV som står för information, rådgivning, handledning och vägledning.

Resurscentret Föregångarna

Tid: Kl. 9-15
Plats: Hartmans hus, 4. vån.
Adress: Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 Vasa
Telefon: 050 453 0124

Syftet med verksamheten är att stöda personer att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som främjar individens välmående och utveckling. Detta sker genom individuell handledning som erbjuds av professionella handledare i en daglig verksamhet eller via konsultationer. Man kan ta del av Föregångarnas verksamhet under en kortare eller längre tid, beroende på vilka mål som satts upp. 

Service & tjänster

Känns det trögt att komma igång med jobbsökningen?
Hittar du inga jobb att söka?
Funderar du på hur du kan skriva en bra arbetsansökan och ett snyggt CV?
Grubblar du på hur du ska förbereda dig inför en kommande arbetsintervju?
Hur går du till väga med en ”öppen ansökan”?

Resurscentret Föregångarna kan hjälpa dig
På Föregångarna har vi många års erfarenhet av att skräddarsy lösningar för arbetssökande. Våra arbetsmetoder har visat sig ge goda resultat när det gäller att hitta arbete och komma vidare i karriären. Verksamheten bygger på mångprofessionell och individuell handledning. Vid sidan av den dagliga jobbsökningen ingår också projektarbeten, föreläsningar, kreativitetsträning, studiebesök och andra aktiviteter i programmet. Vi beaktar din personliga situation och gör tillsammans upp en individuell plan.

För vem finns vi?
Vi finns till för dig som är arbetssökande. Alla yrkesbranscher och åldrar finns representerade bland deltagarna vid Föregångarna och målsättningen är att du ska hitta arbete, arbetsprövning, studier eller annan lämplig lösning. Vi jobbar tillsammans för att hitta en vettig lösning som passar och som på sikt gagnar just dig.

Går det knaggligt med studierna? 

Är du skoltrött?  
Suger det?
Har du leidon av att ligga där hemma?
 

Då kanske Ramp är något för dig!

Vad är RAMP?

RAMP finns till för dig som är mellan 16 och 29 år som studerar eller har studier i sikte. Till RAMP kan du exempelvis komma:

 • Via din skola (utbildningsarrangör, t.ex. gymnasiet eller yrkesskola). Prata med skolans kurator eller studiehandledaren.
 • Via socialbyrån på din hemort.
 • Genom att ta kontakt med oss direkt.

Vad gör vi på RAMP?

På RAMP kan du i samarbete med din skola utföra vissa studier som du har ogjort eller blivit efter i, få hjälp med att ta examen eller på annat sätt få stöd i studierna.

Ett alternativ är också att få en andningspausi studierna och få tid att fundera på vad du egentligen vill studera eller jobba med i framtiden eller förbereda dig inför studier. Du kan också välja att studera kurser eller jobba på att förbättra din finska, din kunskap inom datorer o.s.v. Vi gör tillsammans upp en plan som utgår från dig och dina mål.

Vi jobbar också med:

 • Personlig utveckling
 • Konst och kreativitet
 • Studieteknik
 • Studiebesök till skolor och arbetsplatser
 • Utflykter och kultur
 • Att prova på olika hobbyn
 • Egna projekt där man själv väljer vad man gör. Det kan vara allt från att fotografera, baka, måla till att skriva, sy kläder eller snickra.
 • Livshantering där fokus är att upprätthålla vardagliga rutiner så som att stiga upp i tid, laga mat, få ordning på och lära sig hantera den personliga ekonomin med mera.

Hur länge är jag på RAMP och vad händer sen?

Hur länge du är på RAMP beror helt på behov och vad vi kommer överens om med den sändande instansen (d.v.s. skolan, socialen).  

Efter att du varit på RAMP återvänder du till skolan eller byter vid behov linje eller skola vid felval. Du kan också slussas över till vår jobbsökarlinje ifall ditt mål är att få ett jobb. 

 

Den uppsökande ungdomsverksamheten vid Resurscentret Föregångarna strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats. Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att hitta och lotsa ungdomar till en relevant service. Genom detta arbete strävar vi till att minska och motarbeta risken att den unga slås ut och marginaliseras.

Den uppsökande verksamheten förbereder ungdomar att hitta och ta emot rätt sorts hjälp. När personen är redo för nästa skede slussas den unga vidare till Föregångarna eller till andra instanser såsom vård, rehabilitering eller annan gynnsam lösning.

Skolsamarbete

Resurscentret Föregångarna har många års erfarenhet av skolsamarbete och har samarbetsavtal med ett antal utbildningsinstanser. Via skolsamarbetet ger vi vägledning åt studerande som av olika orsaker har svårigheter i sina studier samt åt studeranden som håller på att avbryta eller redan har avbrutit sina studier.

Mål och syfte

 • Motverka skolavbrott.
 • Utveckla samarbetet mellan främst verkstäder och skolor men även övriga instanser som ger stöd åt ungdomar.
 • Stöda och ge vägledning vid stadieövergångar.

Vi erbjuder

 • Råd och information åt unga som står i beråd att avbryta eller har avbrutit sina studier alternativt vars studier inte framskrider i önskad takt.
 • Stöd för att främja den personliga studie- eller arbetsförmågan.
 • Studierådgivning samt konsultationer angående livshantering, hälsa och motion m.m.

För tillfället har vi samarbetsavtal med följande utbildningsinstanser:

Vasa yrkesinstitut
Yrkesakademin i Österbotten
Vasa Gymnasium
Vasa Övningsskolas gymnasium
Vörå idrotts- och samgymnasium
Korsholms gymnasium
Gymnasiet i Petalax

Behöver ditt företag/organisation förstärkning? Genom att ta kontakt med Resurscentret Föregångarna kan du finna den du söker!

På Föregångarna finns arbetssökande med olika utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet i åldern 17-60. Det finns en mängd flexibla lösningsmodeller och stöd tillgängliga vid nyanställningar. Du har möjligheter att direkt anställa eller att genom arbetsprövning låta arbetssökande bekanta sig med ditt företag.

Verkar detta intressant?

Kontakta Daniel eller Christel

ULA-projektet

Projektets centrala mål är att utveckla det mångprofessionella nätverksbildandet inom ULA-nätverket och att höja kompetensen bland personalen samt kvaliteten på verksamheten. Genom dessa åtgärder bidrar projektet till att motverka marginalisering av unga.

Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden under åren 2008-2013. Från år 2014 finansierar undervisnings- och kulturministeriet ULA nätverket.

ULA är ett samarbetsnätverk bestående av 11 svensk- och tvåspråkiga verkstäder i Finland och koordineras av verkstäderna vid Svenska Studiecentralen (Resurscentret Föregångarna i Vasa och SVEPS i Helsingfors).

Verkstäderna i ULA-nätverket hör till Nationella verkstadsföreningen r.f.

Det gemensamma för verkstäderna i nätverket är att alla jobbar med att hitta arbete, studieplatser, praktikplatser, vård eller annan lämplig lösning åt arbetssökande genom mångprofessionell och individuell handledning. Flera av verkstäderna samarbetar med utbildningsanordnare för att motverka avbrott i studierna och marginalisering.

Syftet med nätverket är att fungera som intressebevakare för verkstäderna, ordna gemensamma träffar och fortbildningstillfällen för personalen samt fungera som ett forum för kommunikation och informationsspridning. ULA-nätverket främjar ett sektoröverskridande samarbete och kontakten till myndigheter, utbildningsanordnare, förtroendevalda och övriga samhälleliga aktörer.

ULA-kompetenscenter fungerar som ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har en egen hemsida som finns på adressen www.ula.fi. På hemsidan finns information som berör verkstäder, bl.a. materialbank, nyheter och evenemangskalender.

Kontakt

  • Daniel Åkermark

   Verksamhetsledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 913 1133

  • Daniel är verksamhetsledare på Föregångarna.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Angelica Löfqvist

   Ekonomi och handledning, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 453 0124

  • Angelica jobbar på Resurscentret Föregångarna. Du kan kontakta Angelica om du som ung har frågor kring din personliga ekonomi.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Andreas Svahn

   Handledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 550 4131

  • Andreas arbetar på Resurscentret Föregångarna och hjälper dig som är arbetssökande. Du kan även kontakta Andreas om du är arbetsgivare.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Joakim Westeråker

   Handledare, Resurscentret föregångarna

  • tfn:
   050 382 7070

  • Du kan kontakta Joakim om du är studerande. Joakim arbetar även med skolsamarbeten.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Mickos-Spigiel

   Pedagogisk handledare, speciallärare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 593 5607

  • Du kan kontakta Johanna om du är studerande eller om du har frågor kring studieteknik och lärande.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Christel Quillin

   Vägledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 359 3533

  • Christel jobbar med uppsökande ungdomsarbete.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Petra Bengs

   Studievägledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 560 9496

  • Petra arbetar med uppsökande ungdomsarbete och skolarbete.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Annika Paananen

   Socialhandledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 453 4507

  • Annika erbjuder samtalsstöd till dig som vill prata allmänt om livet och välmående.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Rainer Lytz

   Projektledare ULA

  • tfn:
   050 313 6040

  • Kontakta Rainer om du är intresserad av att medverka i ULA-projektet

   Visa mer
  • Kontakta