Kom med, du behövs!

Vill du bli medlem i Folkhälsan eller engagera dig som frivillig?
Bli frivillig

Bli frivillig

Folkhälsan är en aktiv medborgarorganisation med 19 000 medlemmar. De kring 100 lokala föreningarna utför hälsofrämjande arbete lokalt och på ideell grund.

Gemensamt för de flesta lokalföreningar är simskolorna och försäljningen av majblommor. Verksamheten kan omfatta allt möjligt, från barnverksamhet och motionsaktiviteter till äldreomsorg, bland annat stöd till närståendevårdare.

Styrelser

Landskapsföreningens i Nyland rf:s styrelse år 2023

Ordförande:
Eva Biaudet (Stan)

Ordinarie:
Sylvi Beck (Munksnejden)
Marina Bergman-Pyykkönen (Lahtis)
Emma Fabricius (Hagalund)
Sebastian Gripenberg (Munksnejden)
Laura Günsberg-Sandström (Sibbo)
Anja Hayes (Stan)
Runa Kraemer (Degerby)

Mattias Lindroth (Östra Helsingfors)
Thérèse Meriheinä (Lovisa)
Anna Moberg-Jokinen (Hyvinge) 
Tina Väyrynen (Borgå)
Maarit Westerén (Kyrkslätt)

Suppleanter:
Monica Gustafsson (Borgå)
Michaela Holm (Sjundeå)

Patrik Karlsson (Östra Helsinge)
Lena Rönn (Kervo)            
Camilla Tronti-Stenholm (Esboviken)
Ulf Randell (Östra Helsinge)